donderdag 21 september 2017

Homeopathie is volksverlakkerij


De Wetenschapsraad van de EU - de EASAC - bepleit de toetsing van homeopathische middelen  volgens dezelfde richtlijnen die gelden voor alle gewone geneesmiddelen. Nu worden homeopathische middelen alleen getest op veiligheid maar niet op de werking ervan. Terecht constateert de Raad dat dat volslagen idioot is.


Homeopathische middelen bestaan voor 100% uit water waaraan enkele moleculen van een bepaalde stof zijn toegevoegd. Er is geen onderzoeksmateriaal waaruit blijkt dat de middelen ook enig effect sorteren behalve dan - in een aantal gevallen - het bekende placebo-effect.
Het heeft mij altijd verwonderd dat er homeopathische artsen zijn. Zij zijn toch academisch geschoold en zouden kwakzalverij van geneeskunde moeten kunnen onderscheiden. Niet dus. Het advies van de EASAC is allesbehalve discriminatoir en volstrekt helder: behandel homeopathische geneesmiddelen op exact dezelfde wijze als gewone geneesmiddelen, Als de werkzaamheid niet kan worden aangetoond, kan het middel niet worden toegelaten. Helemaal mee eens dus.


Daarmee hoeft de consument die wel gelooft in dit soort middelen niet in de kou komen te staan. De middelen kunnen gewoon op het schap van de winkel blijven staan tussen de andere kruidenmiddeltjes en 'alternatieve' producten maar dan wel zonder de kwalificatie 'geneesmiddel'.
In Europa gaat jaarlijks ruim een miljard aan homeopathische middelen over de toonbank, lezen we in de Volkskrant, een omzet die jaarlijks met zo'n 6% stijgt. Niet niks dus.

Geen opmerkingen: