zondag 8 november 2020

Juich niet te vroeg

 

De zoon van Trump adviseert zijn vader voor een total war te gaan. Joe Biden heeft de Amerikaanse verkiezingen gewonnen maar pas op 8 december komt het Electoral College met het definitieve besluit door de formele toewijzing van kiesmannen aan de kandidaten. Verstandige mensen halen opgelucht adem. Onder normale omstandigheden kan het presidentschap niet meer aan Biden ontnomen worden. Maar dit zijn geen normale omstandigheden. Vooralsnog weigert Trump zijn nederlaag toe te geven en blijft hij zonder ook maar het geringste bewijs beweren dat er fraude zou zijn gepleegd. 

Tot nog toe zijn alle rechtszaken door lagere rechtbanken afgewezen maar Trump zal zeker een poging doen zijn gelijk van het Supreme Court te krijgen. Onder normale omstandigheden heeft hij geen schijn van kans. Maar dit zijn geen normale omstandigheden. Er is vrijwel niets voor nodig om de lont in het kruitvat te steken.

In veel commentaren lees ik dat Trump heeft laten zien hoe verdeeld het Amerikaanse volk is. Maar ik wil daar toch graag aan toevoegen dat Trump daarin een zeer actieve rol heeft gespeeld als katalysator. Door geen enkele boodschap aan normale omgangsregels te hebben, door de leugen tot hoogste goed te bombarderen, door een schaamteloos en eindeloos narcisme heeft hij de Amerikanen laten zien: met een grote bek kom je het verst. Trump heeft het fatalistische karakter dat hem kan doen besluiten: als ik weg moet, dan gaan jullie allemaal met mij mee. 

Ik ben er dan ook niet gerust op dat dit allemaal goed zal blijven gaan. Veel zal afhangen van de opstelling van de Republikeinen maar als je kijkt en luistert naar Rudi Giuliani, Mitch McConnell, Ted Cruz en Lindsay Graham, dan moeten we ons daarover geen illusies maken. Deze lieden hebben totaal geen respect voor feiten en waarheid is voor hen wat hun leugens hen vertellen. Objectiviteit bestaat niet meer voor deze mensen en dat maakt ze buitengewoon moeilijk te bestrijden.

Joe Biden slaat de juiste toon aan, hij heeft geen keuze maar doet tenminste onmiddellijk datgene wat beschaving van hem verlangt: laten we ons met elkaar verzoenen. Ik zie het niet gebeuren en houd mijn hart vast. Nu nog maar even genieten van het feit dat gezond verstand, eergevoel en beschaving bij de meeste Amerikanen de boventoon kon voeren. Dat de nachtmerrie die Trump heette spoedig ten einde mag komen!

Geen opmerkingen: