zondag 1 november 2020

Landbouwgrond voor immigranten?

 

Jan Cees Vogelaar is een boer die nauwe banden heeft met de Farmers Defence Force, u weet wel, die club intimiderende boeren die politici in de avonduren thuis opzoeken. Vogelaar behoort tot de stikstofontkenners. Lees wat meer over deze landbouwtsaar in de NRC. Niet zo vreemd dat hij inmiddels op de kieslijst van FvD terecht is gekomen, op plaats negen. Baudet gaat de verkiezingsstrijd in met twee thema's, klimaat en migratie.

En Vogelaar zou Vogelaar niet zijn als hij er niet in slaagde om immigratie aan landbouw te koppelen. Letterlijk zegt hij: "Als we de immigratiestroom niet indammen, waar gaan we die dan huisvesten? Daarvoor moet platteland, boerenland worden bebouwd". Onzindelijker en perverser kun je het nauwelijks krijgen.

Wie wil in vredesnaam zijn stem gunnen aan dit soort halve gare idioten? Ik zou zeggen, wie hierop stemt laat zich doelbewust beledigen. Want niemand kan zo stompzinnig zijn te veronderstellen dat de boeren land moeten gaan afstaan om immigranten te huisvesten.

Nee, meneer Vogelaar, ik zet het nog eens duidelijk voor u op een rijtje: de boeren bewerken ongeveer tweederde van het grondareaal in ons land vooral om agrarische producten te exporteren over de hele wereld maar zonder dat alle productiekosten in de eindprijs per producteenheid worden verrekend. Daardoor betalen de Nederlandse burgers via de belastingen alle niet doorberekende productiekosten zoals daar zijn: mestoverschot, stikstofdepositie, CO2 uitstoot, fijn stof uitstoot, afbraak biodiversiteit door monoculturen, geforceerde verlaging grondwaterspiegel in het natte seizoen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Als de Nederlandse boeren zich vooral op de Europese voedselvoorziening zouden concentreren kan er inderdaad heel wat agrarisch grondgebied beschikbaar komen voor natuur. Alleen al de noodzakelijke halvering van onze veestapel zou ons heel veel extra natuur op kunnen leveren.

Maar hoe het ook zij, ik moet er toch niet aan denken dat zo'n FvD inderdaad zou gaan deelnemen aan een kabinet. En je moet er toch niet aan denken dat zo'n onverlaat als Vogelaar het voor het zeggen zou krijgen in de landbouwsector.

Geen opmerkingen: