woensdag 16 mei 2018

Obligate reacties van sommige lezers


Wie kritiek op Israël of het zionisme heeft zal vroeger of later worden geconfronteerd met het verwijt van antisemitisme. Dat is een walgelijke maar helaas voorspelbare reactie van domme mensen die kritiekloos naar Israël kijken en die bij voorkeur  de tekst van het oude meer dan walgelijke en verwerpelijke Handvest van Hamas gebruiken als alibi voor welke Israëlische reactie dan ook. Dat de tekst van dat Handvest inmiddels is aangepast wordt gemakshalve verdonkeremaand. En net als Netanyahu stellen dezulken dat de huidige betogers in Gaza allemaal opgestookt zijn door het perfide Hamas dat Palestijnse burgers zou misbruiken voor de eigen politieke doelstellingen. Tja, tegen zoveel domheid ben ik niet opgewassen.


Ook op mijn stukjes over Israël wordt steevast en altijd gereageerd.Alleen anoniem omdat zulke lieden te lafhartig zijn om met open vizier te strijden. In mijn  laatste post over dit thema heb ik dan ook expliciet aangegeven dat wie mij wil beschuldigen van antisemitisme hier niets te zoeken heeft en er beter aan doet weg te blijven. Een van de reageerders (vermoedelijk dezelfde als altijd maar dat weet je bij anonimi nu eenmaal niet) durft te beweren dat het schieten met scherp door het Israëlische leger in de afgelopen weken door geen enkele objectieve waarnemer zou zijn bevestigd en hij bestempelt mijn argumentatie nu als volgt: "Dit gedrag is in het gunstigste geval als een vorm van domheid te kenmerken, geen gebrek aan intelligentie maar gewoon een moreel tekort". U begrijpt natuurlijk wel welke tekst er in een minder gunstig geval zou hebben gestaan.


De viering van de staat Israël valt samen met de herdenking van de Nakba. In 1948 hebben de zionisten meer dan zevenhonderdduizend Palestijnen verdreven van grondgebied waarop deze Palestijnen al generaties lang onbetwist en rechtmatig leefden en werkten, grondgebied dat de zionisten claimden omdat hun god hen dat beloofd zou hebben. De vraag of zo'n goddelijke belofte ook rechtmatig en rechtvaardig is wordt uiteraard nooit gesteld. Wie het feit van de verdrijving van de Palestijnen door de zionisten meent te mogen ontkennen pleegt geschiedvervalsing.


"Onze dappere soldaten verdedigen op dit moment de grenzen van Israël" schmiert Netanyahu en hij laat zijn soldaten met scherp schieten op ongewapende protesterende burgers. Hoe dapper is dat? Het internationaal recht verbiedt het gebruik van dodelijke middelen voor het uiteendrijven van demonstraties, ook als er grenzen worden binnengedrongen. Ik vraag u: wie heeft er hier een moreel tekort?

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Het Handvest van de Hamas is volgens de schrijver aangepast, en dan is het goed, en mogen we de Hamas niet meer verwijten de totale uitroeing van de Joden na te streven.
Dat de Hamas de demonstraties heeft georganiseert staat vast, maar dat de perfide Hamas, zoals de schrijver deze betiteld zou misbruiken voor eigen politieke doelstellingen dat gaat er bij de schrijver niet in. Zou de schrijver dan de betekenis van het woord perfide zijn ontgaan, het lijkt er wel op.

Ook klaagt de schrijver dat kritiek op Israël vroeg of laat het verwijt van antisemitisme oplevert. De EU heeft daarvoor dan ook richtlijnen opgestelt, om een dergelijk verwijt te voorkomen, en die richtlijnen zijn eigenlijk best wel objectief, dus moet het niet zo moeilijk zijn, om binnen dit kader je kritiek te kunnen uiten, zonder het verwijt te krijgen een antisemiet te zijn.

Ook historisch beschouwd is de schrijver niet echt op de hoogte van de feiten. De vermeende verdrijving van de Palestijnen is nooit gebeurt, want de volkenrechtelijke erkende verdeling van het mandaatgebied is zoals we weten door de Arabieren afgewezen, en zijn ze een oorlog begonnen, waarbij ze de Arabieren in het strijdgebied hebben opgeroepen te vluchten, en slechts enkele duizenden gevluchte Arabieren zou je kunnen beschouwen als verdreven. Misschien is de schrijver bereid een en ander met historische feiten onderbouwd te weerspreken, ik ben benieuwd.

enno nuy zei

Zoals u de VPRO documentaire niet heeft gezien, noch de Documentaire van Times, zo heeft u ook mijn blog niet goed gelezen. Ook heeft u geen kennis genomen van de nieuwe tekst van het Hamas Handvest. Voor u staat vast dat de huidige protesten door Hamas zijn georganiseerd maar u heeft geen enkel bewijs voor die stelling. Toch durft u met droge ogen te beweren dat de tientallen doden en duizenden gewonden niet door onafhankelijke waarnemers zouden zijn geregistreerd. Ik leid hier uit af dat u enkel geïnteresseerd bent in wat in uw kraam te pas komt.
U heeft mij meerdere keren van antisemitisme beschuldigd en daarmee in strijd met de door uzelf aangehaalde EU-richtlijnen gehandeld. Ook dat interesseert u hoegenaamd niets.
Als u iets wilt weten over de geschiedenis van Palestina, dan kunt u terecht op een uitstekend Wikipedia-lemma via de volgende link:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Palestina_(regio)
U ziet dat er nog honderden andere stammen en volkeren aanspraak zouden kunnen maken op het grondgebied van Palestina. Dat u de verdrijving van meer dan 700.000 Palestijnen door de zionisten meent te mogen ontkennen bewijst alleen maar hoe bitter weinig u in geschiedenis en historische feiten geïnteresseerd bent.

Misschien kunt u antwoord geven op slechts één vraag: waarom reageert u anoniem en durft u het niet aan onder uw eigen naam te reageren?

Anoniem zei

Laat ik eens beginnen bij de geschiedenis waarnaar de schrijver verwijst, en ten aanzien van de aanspraak op het grondgebied van Palestina een aantal van honderden stammen noemt die volgens hem net zoveel aanspraak op dat gebied hebben als de Joden. Om deze volslagen onzin in het juiste perspectief en tijdgeest te plaatsen, projecteer ik het maar eens op onze geschiedenis, en dan hebben we het over de Batavieren en Kaninefaten, die zoals we weten simpelweg zijn opgegaan in de hedendaagse West-Europese bevolking.
De Joden daarentegen zijn altijd een volk gebleven, met een eigen cultuur en religie, hetgeen niet verder hoeft te worden toegelicht.

De zogenaamde verdrijving van de Palestijnen in de 1948 oorlog, daarvan kunnen we in het Wikipedia lemma lezen dat daarover geen historische consensus over bestaat.

De Israëlische historici Avi Shlaim en Ilan Pappé zijn van mening dat het plan Dalet het vooropgestelde doel had de Arabieren te verdrijven, en de Israëlische historicus Benny Morris als de Palestijnse historicus Issa Khalaf stellen dat het Plan Dalet niet de verdrijving van Palestijnen tot doel had maar dat het een logisch gevolg van een oorlog is geweest.
Van Ilan Pappé kan nog worden opgemerkt, dat hij in een interview in 1999 met Baudouin Loos heeft erkend dat voor hem niet de historische feiten tellen, maar de wijze waarop de Palestijnen deze wensen te interpreteren.

Citaat: Unlike other new historians, Pappe makes no secret of his political, or ideological agenda. "We are all political", he argues. "There is no historian in the world who is objective. I am not as interested in what happened as in how people see what's happened".


De schrijver beroept zich op het nieuwe Handvest van de Hamas, waarlijk een gotspe, en behoeft natuurlijk geen verdere toelichting.
Inmiddels heeft de Hamas Officieel erkend dat van de ongeveer 60 gedode Palestijnen er 50 lid van de Hamas waren. Staat tevens vast dat de Hamas de totale macht in Gaza heeft, en dus uitmaakt of er een demonstratie mag plaatsvinden, en op welke wijze deze plaatsvind.


Anoniem zei

Update: THIS IS NOT PEACEFUL RESISTANCE, IT IS SUPPORTED BY OUR WEAPONS

enno nuy zei

Maar nu eerst die ene vraag: waarom durft u alleen anoniem voor uw mening uit te komen?