dinsdag 15 mei 2018

Israel plaatst zichzelf buiten de beschaving

                                          Foto AFP
Israël viert haar 70-jarig bestaan maar voor de Palestijnen is dat geen aanleiding tot een feest. Zij protesteren dan ook door op te trekken naar de door Israël opgetrokken grenshekken. Ondanks de waarschuwingen vooraf dat het leger hard op zal treden als de grens toch benaderd wordt.
Nu zou ik zeggen dat je tot aan de grens vrij verkeer zou moeten toelaten maar kennelijk eist Israël ook nog een veiligheidszone buiten die hekken om op.


Het leger schiet met scherp op met stenen bewapende Palestijnen met als gevolg duizenden gewonden en tientallen doden: mannen, vrouwen, kinderen, journalisten, hulpverleners, het maakt Israël allemaal niets uit.
U gelooft het misschien niet maar Israël houdt vol dat het leger uit zelfverdediging schiet en Trump is het daar volgaarne mee eens. Wat mij betreft plaatst Israël zich hiermee definitief buiten de bestaande beschaafde orde. Het geweldsadagio van de regering Netanyahu is pervers en afschuwelijk.

PS: willen de lezers die op dit soort berichten over Israël alleen maar reageren met de beschuldiging van antisemitisme hier wegblijven?

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Laten we beginnen vast te stellen dat hetgeen hier door de heer Nuy beweert wordt tot op heden door geen enkele objectieve waarnemer is bevestigd, en zijn de aannames van de heer Nuy gelet op zijn voortdurende eenzijdige en selectieve wijze van het belichten van de Israël-Palestijnse conflicten wel degelijk een aanwijzing dat zijn prioriteit niet ligt in het evenwichtig verslag doen van de feiten, sterker nog de feiten zijn voor de heer Nuy meer lastige obstakels, dan welkome argumenten.

Dit gedrag is in het gunstigste geval als een vorm van domheid te kenmerken, geen gebrek aan intelligentie maar gewoon een moreel tekort.

Anoniem zei

[ Wat mij betreft plaatst Israël zich hiermee definitief buiten de bestaande beschaafde orde. Het geweldsadagio van de regering Netanyahu is pervers en afschuwelijk.]

Wat vind de schrijfer van het handvest van de Hamas !