dinsdag 29 mei 2018

Un vaso di Pandora ItalianoSamen behaalden ze meer dan vijftig procent van de stemmen, Lega Nord en Vijfsterrenbeweging. Dat er dan een rechts populistisch kabinet komt ligt dan ook voor de hand. De politiek van deze partijen is gestoeld op vreemdelingenvrees, weerzin tegen alles wat uit Brussel komt en nationalisme. In het kort vertaald: het volk versus de elite. Wat zij doorgaans vergeten is dat wij allemaal het volk zijn, dat geldt voor ons Nederlanders en ook voor de Italianen.


President Mattarella heeft principiële bezwaren tegen de voorgestelde minister van financiën Paolo Savona, een 81-jarige Duitsland hatende econoom wiens eigenlijke agenda de deconstructie van de EU is, Italië moet uit de Euro en de Italiaanse staatsschuld moet worden bestreden door extra overheidsinvesteringen en belastingverlaging. Met Savona kwam de ware bedoeling van de nieuwe coalitie aan het licht. Niet gek dat Mattarella daar bezwaar tegen aantekende. De Huffington Post noemt beide partijen leugenaars en ook de Corriere della Sera stelt dat de zichzelf kapitein noemende Salvini en Di Maio alleen maar zichzelf de schuld van deze mislukking kunnen geven.


De beide partijen weigerden echter een alternatief te bedenken en hielden vast aan Savona. Nu komen er dus nieuwe verkiezingen en Salvini en Di Maio zullen daar goed garen bij spinnen. Er gaan dan ook stemmen op die suggereren dat deze clash bewust is uitgelokt door Lega Nord en Vijfsterrenbeweging. Zij gaan nu vol op het orgel onder het motto Het Volk tegen de Elite. Dat roept dan de vraag op wat Mattarella nu eigenlijk bereikt heeft. Het wordt een lange hete zomer daar in Italië en de rest van Europa kijkt met zorgelijke blikken toe.Geen opmerkingen: