maandag 1 november 2021

We verstaan elkaar niet meer

 

Terecht constateert Sander Schimmelpenninck in zijn column in de Volkskrant van vandaag:"Wie de basisregels van het goed burgerschap niet respecteert, verdient ook geen plek in het publieke debat. Vaccinweigeraars zijn vooral een symptoom van de door sociale media opvlammende sociale rot, waarmee de coronacrisis steeds minder een gezondheidscrisis maar eerder een burgerschapscrisis is". 

Ik lees voortdurend dat we op moeten passen voor een tweedeling in de samenleving. En dat strenge maatregelen alleen voor ongevaccineerden uit den boze zouden zijn. Obesitaspatiënten en kettingrokers worden ook in het ziekenhuis geholpen, dus waarom antivaxxers niet? Het is inderdaad een groot goed dat onze zorg nog steeds is gebaseerd op het solidariteitsbeginsel en we moeten koste wat het kost aan dat beginsel vasthouden.

Maar het lukt mij maar niet te begrijpen waarom iemand een vaccin weigert en vervolgens wel opname op de IC zou wensen waar hij of zij met nog veel meer medicijnen dat dat onschuldige vaccin behandeld moet worden om te kunnen overleven. Die principes van de antivaxxers zijn nogal rekbaar en vooral vaag. Bovendien zijn het juist de antivaxxers die de solidariteit vaarwel hebben gezegd. Hun op volstrekt idiote samenzweringstheorieën gebaseerde overtuigingen moeten wij beschouwen als hun hoogste goed, hun persoonlijke vrijheid; zij gaan vóór alles. 

Dezelfde redenatie gaat op voor mensen die op religieuze gronden een vaccin weigeren. Als hun god hen die houding voorschrijft, waarom willen ze als het erop aankomt dan wel tot een IC worden toegelaten? Voor alle duidelijkheid: coronapatiënten op IC's zijn er verantwoordelijk voor dat reguliere medische zorg aan andere patiënten opgeschort moet worden. Solidariteit? Van wie met wie?

Ik sprak van een onschuldig vaccin. Is dat wel zo. Ja dat is zo en de onderbouwing voor die stelling is op tal van plaatsen te vinden. Aan het begin van de Coronacrisis heb ik daarover meerdere malen uitvoerig bericht. Wie geïnteresseerd is in die informatie kan die overal vinden. Maar voor wie een mening zwaarder telt dan een wetenschappelijk feit is objectieve informatie als paarlen voor de zwijnen.

Er zijn veel mensen die van mening zijn dat we in gesprek moeten gaan en blijven met antivaxxers. Ze zouden te overtuigen zijn, ze zouden tot rede gebracht moeten kunnen worden. Ik geloof daar niet in. Wij verkeren inderdaad in een zeer ernstige burgerschapscrisis, niet alleen hier in Nederland. Deze crisis doet zich in de gehele westerse beschaving voor. En daar zullen we serieus naar moeten kijken, waar komt deze crisis vandaan, hoe kon deze bijna ongemerkt en toch razendsnel ontstaan, wat is ons allemaal ontgaan, waar hebben we niet op zitten letten?

Kortom, diepgaande analyses zijn noodzakelijk om te begrijpen waarom de moderne mens het klaarblijkelijk steeds moeilijker vindt zich te verhouden tot andersdenkenden. Het is mijn stellige overtuiging dat dat gesprek tussen die twee werelden voorlopig niet tot stand zal komen. Er vinden geen gesprekken meer plaats, simpelweg omdat een gesprek tussen een gelovige en een ongelovige niet mogelijk is, per definitie niet vruchtbaar kan zijn. We verstaan elkaar niet meer. We hebben het dieptepunt van de crisis dan ook nog lang niet bereikt. Maar nu raakt sombermans aan het woord. Tijd om hier een punt te zetten. Hoe denkt u hierover?

Tot slot: er zijn steeds meer idioten die menen of beweren dat mensen die voorstander van vaccineren zijn een lesje moet worden geleerd, bedreigd moeten worden, met geweld ja zelfs met de dood. Zo griezelig is onze wereld geworden. Die bedreigers vormen het ultieme bewijs voor de burgerschapscrisis waarin wij ons bevinden. Het is slechts een kwestie van tijd voor een eerste slachtoffer valt te betreuren. Wee ons!

1 opmerking:

elly zei

Vanaf de flowerpowertijd heeft de goegemeente het al over een betere wereld evenals de new age bewegingen. Het ontbreekt de goegemeente echter aan zelfreflectie en het op de korrel nemen van de eigen persoonljkheid en opmerken waar boosheid haat en onverdraagzaamheid het liefde mededogen overwoekeren. Inderdaad. Wee ons. De mens blijft mens en veranderd niet als mensheid. Toch blijft het belangrijk ieder individu in de eigen context te bezien.