dinsdag 16 november 2021

Is de 2G-methode onetisch of ondemocratisch?

 

In de NRC van 15 november vinden we een artikel van ethicus Fleur Jongepier, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij vraagt zich af wat 2G voor onze democratie betekent. Ze legt de lat meteen hoog. Aan de ene kant begrijpt ze dat 2G op zijn minst een denkbare aanvliegroute is maar tegelijkertijd rilt ze van de gedachte dat de 2G-methiode tot een keiharde splijting in de samenleving leidt. Jongepier plaatst  vraagtekens bij de proportionaliteit van die maatregel.

Zij constateert een toegenomen vijandigheid tussen gevaccineerden en ongevaccineerden en een groeiende boosheid en rancune tussen burgers en overheid. Die constatering lijkt me terecht. Zelf heb ik al tijden lang het gevoel dat wij Nederlanders een naar, onaangenaam, bozig volkje zijn geworden. Toch stelt ook Jongepier vast dat er geen sprake is van het schenden van grondrechten van enige burger, gevaccineerd of niet. Maar het riekt er wel naar, schrijft ze. 

We moeten onze boosheid, schrijft ze, niet richten op die mensen die zich niet willen laten vaccineren maar op het kabinet dat te laat de verkeerde beslissingen neemt. Maar daar zit nu juist het probleem. Welk kabinet er ook zit, demissionair of niet, het is volstrekt ondenkbaar dat wij in Nederland anno 2021 consensus zouden kunnen bereiken over een aanpak van de pandemie. Bovendien is er geen sprake van dat slechts één bestrijdingsmethode de juiste of de meest effectieve zou zijn. Ook 2G zal niet zaligmakend zijn maar het is wel een geschikte manier om te voorkomen dat ongevaccineerden worden aangestoken door gevaccineerden.

Zo langzamerhand dreigt er een situatie te ontstaan waarin ongevaccineerden ons als slachtoffer gepresenteerd gaan worden. Natuurlijk roepen zij om het hardst dat ze buitengesloten worden maar ze hebben niet het verantwoordelijkheidsbesef om zich af te vragen of er niet eerder sprake van is dat zij zichzelf buitensluiten. Ik heb het al vaker gezegd en geschreven: hoe ethisch is het om je niet te laten vaccineren (vanwege god of een of andere samenzweringstheorie) maar wel een ic-plaats te bezetten als je besmet raakt? 

Nee, Fleur Jongepier heeft mij niet overtuigd. Ik heb nog geen enkel argument gehoord op grond waarvan je de 2G-methode als onethisch zou moeten beschouwen. Die 15% die zich niet wil laten vaccineren wordt niet genegeerd, de antivaxxers worden gehoord, ze krijgen alleen hun zin niet. Daar is niets ondemocratisch aan. Dat hoort bij een volwassen democratie.

Geen opmerkingen: