woensdag 17 november 2021

Demissionair kabinet bereid zich te laten chanteren

 

Het is natuurlijk naïef te veronderstellen dat sommige zaken niet zullen gebeuren omdat ze te grotesk voor woorden zijn. Ik was zo naïef door te denken dat we definitief verlost waren van pogingen de dividendbelasting af te schaffen. Toch is precies dat wat ons demissionaire kabinet uit de kast trok in reactie op de mededeling van Shell (Royal Dutch) dat de top het bedrijf naar Londen gaat verhuizen.

VVD-er Stef Blok (wie anders, met afstand de meest kleurloze en meest schijterige aanhanger van het ongebreidelde kapitalisme) en D66-er (nota bene!) Hans Vijlbrief probeerden de oppositie over te halen akkoord te gaan met het alsnog afschaffen van de dividendbelasting om Koninklijke Shell af te houden van een smadelijk vertrek uit Nederland.

Dit kabinet is dus zonder met de ogen te knipperen bereid het Nederlandse volk te bestelen om een knieval te kunnen maken voor, ja voor wat eigenlijk? Voor een bedrijf dat nauwelijks nog Nederlands is, dat zich niets gelegen laat liggen aan klimaatverandering, dat geen enkele serieuze poging doet duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren en dat overal in de wereld fossiele brandstoffen wint zonder zich ook maar iets gelegene te laten liggen aan de lokale bevolking die ongegeneerd opgezadeld wordt met de milieuverontreiniging die het gevolg is van die brandstofwinning.

Ik zou zeggen: good riddance, weg met dat bedrijf. Van mij mag KLM er gelijk achter aan. Maar wat een treurnis dat zulke onzalige karakters als Stef Blok zo hoog in de boom mogen zitten. Het is niet te verdragen dat ons land door zulke non-valeurs vertegenwoordigd wordt.

Geen opmerkingen: