maandag 9 oktober 2017

Erik Verlinde - Alternatieve zwaartekrachttheorie - Gesprek van de maand...Van dat wat mij het meeste intrigeert heb ik het minste verstand. Zou ik mijn leven over kunnen doen dan zou ik het liefste natuurkunde, astronomie of kosmologie studeren. Maar als ik mijn leven over zou moeten doen met dezelfde talenten als waarover ik nu meen te beschikken, dan zou me dat waarschijnlijk niet lukken. Hoe het ook zij, denken en vooral lezen over ons universum, onze oorsprong en ons ultieme lot is toch mijn meest favoriete bezigheid. Daarom lees ik de boeken van Lawrence Krauss en kijk ik naar documentaires als deze hierboven.

De Nederlandse natuurkundige Erik Verlinde, ik berichtte al eerder over hem, heeft nu alweer een aantal jaar geleden nieuwe denkbeelden gepubliceerd over met name de zwaartekracht. Die zwaartekracht wordt tot nog toe beschouwd als een van de universele en fundamentele krachten, te beginnen natuurlijk bij Newton en later bij Einstein. Newton formuleerde zwaartekracht als de resultante van massa en afstand, terwijl Einstein het begrip tijd, de snelheid van het licht en de kromming van het universum toevoegde aan het concept van de zwaartekracht.
Het probleem is alleen dat noch Newton, noch Einstein kan verklaren waarom we meten wat we meten: als we met die concepten kijken naar de snelheid waarmee sterrenstelsel om hun kern heendraaien, blijken de bestaande theorieën niet te voldoen. Om daaruit een uitweg te vinden hebben we het concept donkere materie bedacht.


En zo zijn grote aantallen natuurkundigen op zoek naar dat onbekende deeltje (dat niet uit elkaar mag vallen) waarmee de zwaartekrachttheorie alomvattend kan worden beschreven en verklaard. Kijk maar eens naar de volgende link: Melissa van Beekveld MSc Universiteit van Nederland
Erik Verlinde zoekt de oplossing in een heel andere richting en hij beschouwt de zwaartekracht niet als een fundamentele natuurkundige wet maar als een fenomeen dat door iets anders wordt veroorzaakt en verklaard. Hij introduceert hier het begrip emergentie (het meest heldere voorbeeld van emergentie is water: de samenvoeging van waterstof- en zuurstofmoleculen doet een stof ontstaan die zich gedraagt op een geheel andere manier dan de afzonderlijke moleculen doen)


Verlinde gaat ervan uit dat we het concept van donkere materie terzijde moeten schuiven en dat het geen zin heeft op zoek te gaan naar dat onbekende deeltje. In zijn theorie is het begrip informatie het kernbegrip: zwaartekracht wordt verklaard uit massa, afstand, ruimtekromming en tijd én door informatie (over positie, coördinaten, toestand etc) Verlinde heeft een aantal formules ontwikkeld die momenteel wereldwijd getoetst worden en het lijkt erop dat zijn theorie tot nog toe niet gefalsificeerd kan worden.


Let wel, Newton en Einstein zaten er niet naast maar hun theorie is slechts toereikend om een deel van de fenomenen die wij kunnen waarnemen te verklaren. Als de theorie van Verlinde internationaal geaccepteerd gaat worden betekent dat een radicale omwenteling in het denken over oorsprong en lot. Ook het concept van de oerknal zal dan herzien moeten worden. De oerknal wordt nu gezien als een uitbarsting van energie terwijl Verlinde de big bang vooral ziet als een emergentie-proces: ook hier gaat het om het samenvoegen van fenomenen die beter zouden kunnen verklaren waar wij vandaan komen en waar wij naar op weg zijn. Tussen haakjes: het multiversum beschouwt Verlinde vooralsnog als scifi.

Razend interessant dit alles en als u wat dieper in de materie wilt duiken kan ik u de volgende video aanraden: A new view on gravity and the drak side of the cosmos

Geen opmerkingen: