donderdag 11 februari 2021

Artikel 1 van de Grondwet wordt uitgebreid

 

Artikel 1 van de Grondwet luidt: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

In de Eerste Kamer is nu een motie aangenomen om dit artikel uit te breiden met seksuele geaardheid en het hebben van een handicap. Op zich is dit een vooruitgang ten opzichte van de bestaande wet. Maar voor mij geen reden tot vreugde. Want in artikel 6 blijft staan: Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.


Met andere woorden, gelovigen kunnen met een beroep op de grondwettelijke uitzonderingspositie nog steeds homoseksuelen of lbthi-ers discrimineren. Dit zesde artikel dient ondergeschikt aan artikel 1 gemaakt te worden, pas dan ben ik tevreden.Overigens, in de Eerste Kamer stemden PVV en SGP tegen en schitterde FvD door afwezigheid.

Geen opmerkingen: