woensdag 3 februari 2021

Overbevolking (2) vechten om migranten

 

In de NRC van 2 februari staat een buitengewoon interessant artikel over de bevolkingsgroei wereldwijd, onderzocht door een team van Stein Emil Vollset van de universiteit van Washington. Die zal in de komende decennia nog wel toenemen met nog eens 2 miljard maximaal maar zal vervolgens afvlakken en teruglopen naar 8,8 miljard . Er zijn dan twee keer zoveel 80-plussers dan kinderen jonger dan 5 jaar.

De reden hiervoor is dat de vruchtbaarheid van de vrouw snel terugloopt. Kreeg de vrouw in 1950 nog 4,7 kinderen, in 2017 was dat gedaald naar 2,37 en in 2100 zal dat verder gedaald zijn naar 1,66. Er zal dus sprake zijn van een enorme vergrijzing van de bevolking. En dat roept meteen de vraag op hoe wij dat denken te gaan financieren. Wij zullen dus fundamenteel anders moeten gaan denken over migratie. Biostatisticus Stein Emil Vollset verwacht dat landen zullen gaan concurreren om migranten.Dat moet voor vele populisten op dit moment een geweldige angstdroom, nachtmerrie zijn.

Hoe komt het nu dat vrouwen steeds minder kinderen krijgen. Wij hebben kunnen vaststellen dat vrouwen steeds later kinderen krijgen wanneer ze betere toegang tot onderwijs krijgen. Ook de trek naar de grote stad speelt een belangrijke rol. In agrarische samenlevingen kunnen kinderen meewerken op het land. In de stad zijn ze veel meer een kostenpost geworden en is het niet aantrekkelijk een grote kinderschare te produceren.

Geen opmerkingen: