maandag 1 februari 2021

Haredim en Corona, dat gaat slecht samen

 

Zelf ben ik als katholiek geboren en ook gedoopt. Dat was gauw afgelopen toen ik eenmaal tot de jaren des verstands was gekomen en ik mij uit liet schrijven bij de KK en daarvan aangifte bij de burgerlijke stand deed opdat ik ook in de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) vermeld zou staan zoals ik mij dat wenste. Maar stel dat ik nog steeds katholiek was, dan had ik het als ongetwijfeld redelijke gelovige maar mooi te stellen met de orthodoxie van de Bible belt. Maar op de keeper beschouwd valt het allemaal wel mee daar, de opvattingen in die regionen over homoseksualiteit even daargelaten.

Stel nu dat ik joods was en in Israël leefde. Dat is een geheel andere zaak. Dan moest ik mij zien te verhouden tot de haredim, de ultraorthodoxe joden. Deze joden hoeven niet in het leger en ze leven vaak van een uitkering. Ze brengen hun leven door met het eindeloos bestuderen van apocriefe geschriften. Hun scholen worden zwaar gesubsidieerd maar Engels of wiskunde wordt er doorgaans niet gedoceerd. 

De haredim houden ook niet van Coronamaatregelen.Geschat wordt, lees ik in de Volkskrant, dat veertig procent van de nieuwe besmettingen voor rekening van de haredim komen terwijl zij slechts twaalf procent van de bevolking uitmaken. Dat percentage stijgt overigens wel want de haredim houden van heel grote gezinnen. Als de politie ingrijpt wanneer de haredim zich weer eens niet wensen te houden aan Coronamaatregelen, deinzen de haredim er niet voor terug zich te gedragen als rellende jongeren in Urk of Eindhoven. Netanyahu durft niet in te grijpen omdat hij niet buiten de politieke van de haredim-partijen kan. Nee, als jood in Israël zou ik het knap moeilijk hebben.

Geen opmerkingen: