woensdag 1 februari 2023

De Fransen begrijpen het gewoon niet!

 

Even afgezien van allerlei aparte pensioenregelingen voor specifieke doelgroepen, is sinds Mitterand de pensioengerechtigde leeftijd bepaald op 60 jaar. Sarkozy maakte daar 62 jaar van en Macron wil daar nu (hij doet een tweede poging) 64 jaar van maken. Je moet voor een volledig pensioen wel 42 jaar gewerkt hebben en bij een pensioengerechtigde leeftijd van 64 jaar wordt die eis opgeschroefd naar 43 jaar. De bedoeling is om de pensioengerechtigde leeftijd jaarlijks met 3 maanden te verlengen zodat de grens van 64 jaar ergens in 2030 bereikt zal zijn. De Fransen kennen geen AOW en de pensioenen moeten geheel door de werkenden worden opgehoest. En bij een toenemende vergrijzing moeten de werkenden dus steeds meer ophoesten. Dat kost de Fransen momenteel 14% van het BBP. Alleen in Italië en Griekenland geven ze meer uit.

De Fransen houden niet van werken en ze schijnen al sinds de Franse revolutie een probleem met autoriteit te hebben. Weet u nog wanneer die revolutie zich voltrok? In 1789. Je zou zeggen: get over it! In het Journaal gisteren werd een ferme jongeling van 15 jaar oud geïnterviewd die stoer verklaarde dat alle Fransen elkaar steunden in dit verzet tegen de pensioenplannen van Macron. Leuk hoor, maar het joch had geen idee waarover hij het had. Net zoals al die andere Fransen die niet slim genoeg zijn om zich te realiseren dat hun pensioeneisen nu al onbetaalbaar zijn en door henzelf opgebracht moeten worden. 

Nou moet ik er eerlijkheidshalve wel aan toevoegen dat Macron bij zijn aantreden in 2017 begon met een belastingverlaging voor de allerrijksten. Dat was niet slim en daarmee jaag je zowat iedereen tegen je in het harnas. U weet vast nog wel dat gasten als Gerard Depardieu naar Rusland emigreerden omdat ze teveel belasting moesten betalen in hun geboorteland. Gerard vermelde er niet bij dat hij een nog veel gewichtiger reden had om het hazenpad te kiezen: hij kon zich thuis verheugen op juridische vervolging omdat hij niet van meisjes en vrouwen af kon blijven. Maar dit terzijde.

Benieuwd wie hier de langste adem heeft. Macron moet spitsroeden lopen om die volkomen juiste en onvermijdelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd er door te krijgen. Raar volk, die Fransen.

Geen opmerkingen: