maandag 13 juli 2015

Grieken en Duitsers


Ik weet het, een groot deel van de aan de Duitsers opgelegde herstelbetalingen werden begin jaren vijftig kwijtgescholden om baan te maken voor het Wirtschaftswunder. Maar dat wonder is vooral mogelijk geweest door de inzet van de Duitsers zelf. Niemand zal toch de indruk willen wekken dat de Grieken tot zo'n economisch mirakel in staat zouden zijn, ook niet nadat (een deel van) de schuld zou zijn kwijtgescholden.


Geen hoera hier over het op de valreep voorkómen van de Grexit. Blij ben ik er wel mee, eerst en vooral omdat tenminste mijn Europese droom nog even voort kan bestaan. Maar los daarvan vind ik dat Griekenland wel degelijk bij de EU en in de Eurozone thuishoort. En tot slot zijn er evidente geopolitieke redenen om Griekenland bij ons te houden.


Ronduit beschamend vind ik de bejegening van Duitsland en de Duitsers door sommige Grieken, en ik houd Tsipras en vooral Varoufakis daarvoor medeverantwoordelijk. Vooral het inzetten van Auschwitz zoals in de illustratie hierboven is meer dan walgelijk.


Grieken die dit soort vergelijkingen menen te moeten maken zijn geen Europeanen. Zij zijn ook geen eerbare Grieken. Laten we hopen dat zij echt een absolute minderheid vertegenwoordigen. Je zou bijna spijt krijgen van het akkoord.

Geen opmerkingen: