woensdag 1 juli 2015

Srebrenica nog steeds een open wond


Opeens lijken er nieuwe berichten binnen te sijpelen over een gecoördineerd besluit van de Fransen en Amerikanen om geen luchtsteun te geven aan Dutchbat. De Fransen en Amerikanen vreesden dat een paar honderd door de Serviërs gegijzelde Franse blauwhelmen elders in het gebied gevaar zouden lopen. Met dat non-interventiebesluit werd het lot van duizenden moslimmannen in de Bosnische enclave bezegeld: zij werden afgeslacht.
Nu lijkt ook Voorhoeve te erkennen dat de allied forces Dutchbat enorm in de steek lieten vanwege andere (eigen) belangen. De afgelopen twintig jaar wilde hij die konklusie maar niet trekken.

Betekent dit nou dat we anders tegen de rol van Dutchbat in Srebrenica aan moeten kijken. In een uitstekend en uitvoerig artikel in de NRC van 29 juni legt Frank Westerman uit dat daarvoor helaas geen enkele aanleiding is. "Het falen van Dutchbat zit'm in het verzaken" schrijft hij. En helaas zijn er ontelbaar veel voorbeelden van dat verzaken met als meest in het oog springende het optreden van Karremans en het kwijt (doen) raken van een filmrolletje. Maar het echte dieptepunt is natuurlijk de afslachting van meer dan achtduizend mannen door de Serviërs onder leiding van Mladic.

Lees het artikel van Westerman en je begrijpt zijn laatste zin: "Je schaamt je kapot".

Geen opmerkingen: