maandag 12 maart 2018

Europa: finetunen of het roer omgooien?


De Franse econoom Christian Saint-Etienne heeft een boek gepubliceerd onder de titel Osons L'Europe des nations. Saint-Etienne - zo lezen we in het FD - gaat ervan uit dat Europa niet is te redden buiten de natiestaten om. Hij bepleit dat vijf Europese landen - Frankrijk, Duitsland en de Benel;ux - het voortouw nemen en een Europese Economische Federatie gaan vormen.
Deze economische federatie krijgt een minister van financiƫn die waakt over een federale Euro en een gemeenschappelijk budget. Binnen de federatie komt er een overal gelijke vennootschapsbelasting van tenminste 20% en een minimumloon van 50% van het mediaan inkomen. Ook zullen er strenge eisen gesteld worden aan begrotingstekorten en staatsschulden.


Het budget van die federatie zou 3% van het bbp van de zone moeten bedragen  en de federatie zou die middelen vooral in moeten zetten in de digitalisering en robotisering, want op dat gebied begint Europa behoorlijk op een kolonie te lijken.
De federatie opereert naast de EU die zich alleen nog bezighoudt met interne markt, toetreding nieuwe leden en duurzaamheid. Zo'n federatie zou kunnen uitmonden in een superstaat maar daarover doet Saint-Etienne geen verdere uitspraken.
Op zich een interessante gedachte, zeker als je ervan uitgaat dat natiestaten onontbeerlijk zijn voor het revitaliseren van de EU. Maar alleen al het begrip 'federatie' zal bij de Rutte's van Europa enkel weerzin opwekken. Had men mij een jaar geleden om mijn mening gevraagd, dan is de kans groot dat ik dit idee van Saint-Etienne graag omarmd had.


Een compleet ander beeld schets Ulrike Guerot in haar Red Europa! In dit prachtige boek breekt zij een lans voor juist het tegendeel van wat Saint-Etienne beoogt. In haar vlijmscherpe analyse is de EU volkomen mislukt en moeten we ons richten op een Europese RePubliek van regio's. Een republiek die de participatie van burgers garandeert in een Europa waar de natiestaten zijn gedeconstrueerd.
Ik kom binnenkort uitvoerig terug op Ulrike Guerot en verwijs voor dit moment even naar de documentaire die u elders op dit blog vindt (25 februari 2018)


Guerot is in mijn ogen een zeer belangrijk publicist en politicoloog, tevens oprichter en directeur van het European Democracy Lab (kijk op de volgende link:european democracy lab ), een denktank die zich richt op de toekomst van Europa en de Europese democratie.


Als u Europa (niet de EU) een warm hart toedraagt, kan ik u haar boek van harte aanbevelen. Mij heeft ze in ieder geval overtuigd. Op 8 mei 2045 wil zij de Europese RePubliek van start doen gaan. Wat zou ik dat nog graag meemaken maar gezien mijn leeftijd wordt dat wel een behoorlijke uitdaging. Maar een prachtig doel om aan te werken.

Geen opmerkingen: