zondag 12 juni 2022

De boeren gaan nog een hoop kabaal maken...

  

... en ik zeg u: we zullen nog eens wensen dat het bij kabaal was gebleven. Laten we helder zijn: het is logisch dat de boeren zich laten horen als ze te horen krijgen dat er voor de meesten van hen geen plaats meer is in ons land. Hun broodwinning komt in gevaar en we kunnen ook niet ontkennen dat het beroep 'agrariër' niet te vergelijken is met 'horlogemaker' of 'boekhouder'. 

Christianne van der Wal heeft de portefeuille Natuur en Stikstof geaccepteerd en dat was moedig of overmoedig, misschien allebei. De uitgangspunten zijn helder: de stikstofdepositie is gevaarlijk hoog en dient teruggedrongen te worden om wat we nog aan natuur hebben te kunnen behouden. De boeren leveren aantoonbaar en bewezen de grootste bijdrage aan de stikstofdepositie en dus zullen ze hun bijdrage aan de reductiedoelstellingen moeten leveren.

De boeren willen daar niet aan, gaan in de ontkenningsmodus en wijzen maar wat graag naar anderen. Dat is treurig maar aan het einde van de dag zullen ook zij er niet om heen kunnen: de honden blaffen maar de karavaan trekt voort. We gaan hierover nooit consensus bereiken. We leven nu eenmaal in een tijd waarin iedere mening dezelfde status heeft gekregen als wetenschappelijk aangetoonde en bewezen feiten. De tijd van de "alternative facts".

De uitvoering van de stikstofregelgeving, die - daarover is iedereen nu gelukkig helder - ook gedwongen uitkoop van boeren met zich meebrengt wordt bij de provincies gelegd. Dat is de achilleshiel van deze hele problematiek. Provinciale bestuurders blinken nu eenmaal niet uit in daadkracht en visie. Bovendien - en dat is veel erger - er komen eerst nog verkiezingen voor Provinciale Staten (maart 2023) en je zult zien dat met name de ontkenners daar goed garen bij zullen spinnen: JA21 en BBB zie ik als de grote overwinnaars uit de bus komen met PVV en FvD daar vlak achter. 

Die provincies gaan dus straks niets doen. En dan komt het moment suprême voor Christianne van der Wal. Dan zal zij haar ministeriele bevoegdheid aan moeten wenden om het kabinetsbeleid uit te voeren. Is ze dan nog steeds zo ferm als ze zich nu uitlaat? Ik durf er geen weddenschap op af te sluiten. Maar ik durf wel met u te wedden dat het boerenprotest nog groteske vormen gaat krijgen in de komende maanden. De eerste boeren zijn al voor de deur van de minister verschenen. Schandelijk natuurlijk en onaanvaardbaar maar daar zal het echt niet bij blijven. Ik voorspel u dat er boeren zullen zijn die geweld gaan gebruiken. En de populisten staan al in rijen van tien klaar om de klimaatproblematiek weg te zetten als een hoax, als een samenzwering. We gaan een nare tijd tegemoet.

Geen opmerkingen: