zaterdag 17 februari 2024

 

Martin van Creveld (1946) is een in Rotterdam geboren Israëlische militair historicus die ruim baan krijgt in de NRC van dit weekend. Hij betoogt vooral dat Europa met het hoofd in de wolken liep en lange tijd gedacht heeft dat de 2%-norm voor NATO-leden niet zo nauw kwam, de VS zou altijd hulp bieden. Maar die tijden liggen definitief achter ons, zo weten we inmiddels. Dat Trump verklaart een NATO-lid niet te hulp te schieten als het zich niet aan de financieringsafspraak heeft gehouden is nog niet eens zo opmerkelijk. Dat hij eraan toevoegt dat Poetin met zo'n land kan doen wat hij wil, is dat natuurlijk wel.

Terecht merkt van Creveld op dat de wereld lange tijd verschoond bleef van grote oorlogen vanwege het nucleaire risico. Maar op dit moment maken we toch mee dat die nucleaire afschrikking niet meer lijkt te werken. Ondanks die grote kernarsenalen worden we toch maar mooi met grote oorlogen geconfronteerd.

Van Creveld meent dat we Poetin een deal moeten aanbieden in het conflict met Oekraïne: behoud van de bezette gebieden en Oekraïne zal nooit toetreden tot de NATO. Een alternatief zou er niet zijn omdat Europa niet in staat is Poetin te verslaan. Hij zou wel eens gelijk kunnen hebben. Wij zijn amper bereid om Oekraïne te helpen zichzelf te verdedigen. Hoe zouden wij dan Poetin kunnen verslaan?

Die van Creveld leutert er soms ook maar op los. Zo beschuldigt hij de feministen ervan dat zij er de schuld van zijn dat het Westen geen levenswil meer zou hebben. Door die feministen immers wordt het geboortecijfer steeds lager en worden kinderen steeds later geboren. En met oude mensen kun je niet ten strijde trekken, aldus van Creveld. Nee, hij kan zich maar beter beperken tot zijn eigen metier, dat van militair historicus.

En passant meldt de historicus nog dat veel Duitse generaals lid zouden zijn van AfD, vooral vanwege migratie "maar dat is een ander verhaal". Verontrustend natuurlijk en ik wil ook niet onmiddellijk geloven. Maar wat wij tot nog toe als zekerheden leken te beschouwen zijn zo zeker niet meer, daar kan niemand om heen. Tenzij je je kop in het zand steekt. Waar je hoofd ook is, in de wolken of in het zand, in beide gevallen moeten we hopen dat Marianne Faithfull geen gelijk krijgt als ze zingt: if terror comes without a warning, there must be something we don't see.

Geen opmerkingen: