maandag 6 november 2017

Wat bedoelt Beatrice precies?


In een column in de NRC van van afgelopen weekend gaat Beatrice de Graf in op de aandacht die er momenteel wordt geschonken aan de Reformatie. Is er sprake van een beetje eerherstel voor de Reformatie vraagt De Graaf zich af. Wat ze echter in al die aandacht mist is Luthers oproep om terug te gaan tot de bronnen. Het gaat om wat er geschreven staat.

Ik denk dan meteen dat religie zonder exegese (tekstuitleg) levensgevaarlijk is. Kijk naar de islam, kijk naar (ultra)orthodoxe joden, kijk naar fundamentalistische christenen. Zij die het geschreven woord verabsoluteren zenden vooral een boodschap van onverdraagzaamheid uit.


De Graaf erkent dat ook en wijst op een pas verschenen boek van Enny de Bruijn (Volk in verwarring. Reformatie in Nederlandse steden en Dorpen) De Bruijn constateert dat de gewone man (daar heb je hem weer) vooral heen en weer werd geslingerd tussen verabsolutering en verwarring. De Graaf merkt op dat we in de afgelopen eeuwen in Europa geleerd hebben de waarde van diversiteit en het compromis te erkennen. En dat de wijze waarop mensen anno nu het absolute gelijk weer lijken te omarmen  automatisch leidt tot de vraag op welke bronnen zij zich eigenlijk baseren. En ook hoeveel martelaren er nog zullen sneuvelen voor de rust weerkeert.


Ik zou zeggen, laten de mensen die bronnen vooral met rust laten. Als ze in apocriefe teksten gaan grasduinen selecteren ze enkel die woorden die hen op dat moment van pas komen. En daar komt alleen gedonder van.


Wat ik mis in de tekst van de door mij overigens hoog geachte Beatrice de Graaf is de vermelding dat Luther de grootste en de grofste en de smerigste antisemiet was die ooit bestond. Vergeleken bij Luther was Hitler niet meer dan een onbetekenend misdienaartje. Moderne christenen die zich beroepen op Luthers gedachtegoed slagen er moeiteloos in dat inktzwarte aspect van de persoon Luther te negeren, te verdonkeremanen. Ze vergoelijken zijn gedrag zelfs met een verwijzing naar historiciteit. Wat mij betreft hoort Luthers gedachtegoed thuis op de mestvaalt van de geschiedenis.

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Citaat Van de heer Nuy" Vergeleken bij Luther was Hitler niet meer dan een onbetekenend misdienaartje."

De rol van Luther 1483-1546 als aanjager van het antisemitisme is bekend, maar om hem de hoordrol in de Holocaust te verwijten is een vorm van geschiedkundig, historisch en vooral leugenachtig revisionisme. De heer Nuy heeft een bel horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt, is misschien wel de meest vriendelijke uitleg van deze onzin, maar ik vrees gelet op de eerdere artikelen van de heer Nuy, dat het doel van deze gotspe een geheel andere doel nastreeft.

Zou een tot het Lutheranisme bekeerde jood die Karl Marx toch was dan niet zelf verantwoordelijk zijn voor gevolgen van zijn antisemitische essay "Zur Judenfrage", waarin hij de Joden o.a. met het kapitalisme gelijkstelt.

Vergeet ook niet dat in het atheisme wat zo kenmerkend was en is voor meerdere varianten van het socialisme gewetensvragen feitelijk ontbreken.

Het zou in elk geval de heer Nuy sieren, wanneer hij zijn artikelen inhoudelijk eens beter zou gaan onderbouwen c.q. verklaren.

enno nuy zei

Zoals gebruikelijk kunt u niet lezen. Ik heb nergens een relatie tussen Luther en de Holocaust gelegd maar u wil dat per se lezen. Zoals u er ook per se het marxisme aan de haren bij wil slepen. Ik heb het daar niet over en wil het daar ook niet over hebben.
En natuurlijk moet ook het atheïsme het bij u ontgelden en uit alles blijkt dat u zelf niet of nauwelijks studie heeft gemaakt van al deze fenomenen. Ik kan u de dissertatie van René Suess over Luther's antisemitisme van harte aanbevelen. Lees dat boek eerst eens voor u uw gebruikelijke onzin uitkraamt. U mag het boek van mij lenen maar dan moet u wel kenbaar maken wie u bent. Daar bent u echter te laf voor, met open vizier strijden is niet uw sterkste kant.

Anoniem zei

Citaat Van de heer Nuy" Vergeleken bij Luther was Hitler niet meer dan een onbetekenend misdienaartje."

Nu heeft Hitler 6 miljoen Joden op fabrieksmatig wijze uitgemoord, en toch is hij slechts een kleine onbeduidende antisemiet (misdienaartje) vergeleken bij Luther, zo beweert de heer Nuy. Voor normale denkende mensen gaat hier elke logica zoek.

Dat de lutherse leer van invloed is geweest op het antisemitisme in de periode eind 1800 en 1940 wordt slechts door een handjevol lutheranen aangevochten, net als de invloed van de tot Lutheraan bekeerde Joodse en later atheistische karl Marx.
De invloed van Marx zijn antisemitische leer is tot op heden nog actueel aanwezig.

De twee grote socialistische stromingen in de vorige eeuw, het Communisme en Nationaal Socialisme zijn beide gebasseert op het atheisme, en beide gebruikten de Joden als zondebok.

Voor de opkomst van het antisemitisme zijn volgens kerkhistorici dr. Hans-Martin Kirn de volgende ontwikkelingen van meer invloed geweest dan Luthers anti-joodse denken: het agressieve nationalisme, het mislukken van de emancipatie van de joden(vermoedelijk verwijzing naar Karl Marx), de volksideologie, het racisme en de crisis van de moderne samenleving, waarin de joden tot zondebokken werden bestempeld.

In het wetenschappelijk onderzoek naar de wortels van het antisemitisme bestaat er wel een breed gedragen overeenstemming dat het moderne antisemitisme nauwelijks mogelijk was geweest zonder de eeuwenlange jodenhaat van de kerk. Het vooral theologisch gemotiveerde anti-joodse denken van Luther ging in zijn laatste jaren over in antisemitische agitatie met als doel verdrijving van de joden en vernietiging van het jodendom als religie, aldus Kirn.

Er is tevens een duidelijk verschil in het rassen antisemitisme (Hitler) en het religie antisemitisme (Kerken).

René Süss heeft nooit de bedoeling gehad om Hitler te vrijwaren van zijn daden, maar heeft onbedoelt een ontsnappingsroute voor antisemitische revisionisten gecreerd.
Het feit dat hij zelf Joods is daarbij van cruciaal belang. Ook een verschijnsel dat nog steeds in linkse kringen aanwezig is.

enno nuy zei

U omarmt elke gedachte als die maar anti-links en anti-marxistisch is. Ik geloof niet dat u René Suess werkelijk gelezen heeft. En bovendien generaliseert u teveel.