donderdag 21 december 2017

Opmaat voor een nieuwe crisis?


In zijn column in de NRC van 20 december schetst econoom Coen Teulings nog eens hoe de financiële crisis in 2008 ontstond: een betalingsbalansoverschot van China ter waarde van 400 miljard dollar werd geïnvesteerd in Amerikaans vastgoed, een overinvestering die tot de grootste financiële crisis sinds de jaren dertig van de vorige eeuw leidde.


Dat Chinese overschot is inmiddels teruggebracht tot 120 miljard dollar. Maar vooral Japan en de Eurozone hebben een gigantisch overschot van 200 respectievelijk 400 miljard dollar. En waar komt dat Europese overschot vandaan? Van Duitsland (280 miljard) en Nederland (80 miljard) Twee landen, aldus Teulings, die samen 8 procent van de wereldproductie voor hun rekening nemen, zijn ruwweg verantwoordelijk voor 50 procent van het wereldwijde spaaroverschot.

Welke adviezen kreeg China in 2008? Hogere lonen, meer omslagstelsel bij de pensioenen en hogere overheidsbestedingen. Waarvan akte.

Geen opmerkingen: