donderdag 28 december 2017

The rich keep getting richer


We lezen in de Volkskrant dat naar berekeningen van persbureau Bloomberg de 500 rijkste mensen op aarde het afgelopen jaar duizend miljard dollar rijker werden. Per persoon dus twee miljard dollar rijker in één jaar tijd.
Die 500 rijken bezaten 5.300 miljard dollar, hun vermogen is in één jaar tijd dus met 20 procent toegenomen. Ik heb voor de zekerheid even naar mijn bankrekeningen gekeken maar mijn vermogen, hoe bescheiden ook, is met ongeveer 0,05 procent een ietsiepietsie in waarde gestegen.
Ongetwijfeld zullen er zijn die de berekeningen van Bloomberg in twijfel willen trekken maar een duidelijker bewijs van het gelijk van Piketty is niet voorhanden. Het kapitalisme zal moeten erkennen dat de mantra van een eeuwig groeiende markt tot een ongekend onrechtvaardige samenleving leidt.


Reden te meer om met de grootst mogelijke haast, omwille van het milieu, het klimaat en omwille van een rechtvaardige herverdeling een transitie naar een nieuw economisch model te starten. En u weet uit vorige posts dat ik hoge verwachtingen heb van de donut economy.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Moeten we hier denken aan pakhuizen vol met geld alla Dagobert Duck, of hebben we het over geld dat in het economische verkeer is opgenomen en wordt geïnvesteerd.
Ik denk het laatste.
Dit betekend dat miljoenen zo niet miljarden werkenden deel daarvan uitmaken, waar de één wat meer verdient dan de andere. Nu hebben we ook al enige jareng in Venezuela het Piketty economische model gezien, en zoals ook in de vorige eeuw heeft dat alleen maar geleid tot een kleine rijke nepotistische en corrupte elite, en in tegenstelling tot kapitalistische landen vooral een groot arm proletariaat.

Piketty is het marxisme in een nieuw jasje, en economisch alleen maar in theorie sympathiek, maar een ramp voor de mensheid. Zelfs in China wordt het kapitalisme reeds vele jaren omarmd, omdat men daar ook heeft ingezien dat het marxisme cq communisme elke vooruitgang tegengaat, en vooral zich kenmerkt door onderdrukking en terreur.

met vriendelijke groet
Jannes Wildeboer
Groningen

enno nuy zei

Beste Jannes Wildeboer, u heeft het over de trickle down economy, ooit door Reagan bedacht en ook wel Reaganomics genoemd. De gedachte was toen en nu dat als het de rijken goed gaat de onderklassen daar vanzelf van zullen profiteren. Jammer alleen dat daarvan niet één enkel voorbeeld te vinden is. Trump probeert nu opnieuw dezelfde truuk uit te halen in de VS, gretig gesteund door de GOP maar ik voorspel dat de kloof tussen arm en rijk daar exponentieel zal toenemen.
Voorlopig omarm ik toch liever de analyse van Philipp Blom in 'Wat op het spel staat'. De relatie tussen Piketty en marxisme zie ik niet en die is er ook niet. Hij is simpelweg de eerste die op basis van langjarige onderzoekscijfers liet zien dat steeds meer welvaart, welzijn, rijkdom en politieke macht zich concentreert bij de top 1% van de samenleving. U gaat dat toch niet tegenspreken mag ik hopen? Tenzij uzelf natuurlijk tot die 1% behoort maar dan zou u niet uw tijd verdoen met reageren op dit blog.

Anoniem zei

Natuurlijk wens ik de heer Nuy meer wijsheid en innerlijke zelfstandigheid toe in 2018.

Is het niet de waarheid van het marxistische dogma, dat het socialisme met historische
noodzakelijkheid slechts uit het kapitalisme kan geboren worden en dat
dus het laatste noodzakelijk aan het eerste moet voorafgaan.

Dat is waarom de filosofie die o.a. door Piketty en andere aan het marxisme verwante pseudowetenschappers wordt beleden op verhullende wijze aan ons wordt opgedrongen. Oude wijn in nieuwe zakken zogezegt.

De mistoestanden zoals armoede in de wereld kunnen niet worden toegewezen aan het kapitalisme maar zijn vooral de uitingen van nare eigenschappen in de mens zelf, zoals de communistische entiteiten in de vorige eeuw en zelfs nu o.a. weer in communistisch Venezuela aantoont.

enno nuy zei

Ronduit zielig dat uw eerste reactie in het nieuwe jaar zoveel baarlijke nonsens bevat. Er is dus niets veranderd. Kunt u niet ergens anders gaan spelen?

Anoniem zei

Gelet op het feit dat de heer Nuy zeer gecharmeerd is van de ideologie die ook door GroenLinks wordt omarmd, en die ideologie is simpelweg eenvoudig te omschrijven als het marxisme in een nieuw jasje, hetgeen betekend dat de heer Nuy tot een marxist van de nieuwe of misschien ook wel van de oude stempel gerekend moet worden.

Nu was Karel van het Reve een geboren marxist, immers zijn beide ouders waren dat reeds bij zijn geboorte. Toch heeft hij zich nooit door de leugenachtige onmenselijke doctrine zijn eigen innerlijke zelfstandigheid laten afnemen, en heeft uiteindelijk dit verderfelijke dogma de rug toe gekeerd.


Dit is wat hij uiteindelijk over deze ideologie schreef:De Marxisme-Leninistische leer volgens Karel van het Reve.

'Per slot van rekening is hun maatschappij op socialistische grondslag superieur. Niettemin verdient hun neiging om recht te praten wat krom is geen aanmoediging. Maar ze beginnen pas. Het enige dat ze weten is vaak dat ze het beter weten, en dat is, ook als het waar is, weinig.'

'De leer predikt en voorspelt op korte termijn een einde aan alle honger, onderdrukking, onrecht, onwetendheid, oorlog. Het is de enige leer ter wereld die dat doet. [...] De leer bemoeit zich met alle gebieden van het menselijk leven, heeft over alles een mening, geeft voor ieder probleem een oplossing, in tegenstelling met bijvoorbeeld godsdiensten, die zich op vele gebieden (esthetiek, wetenschap) van een oordeel onthouden. [...] De leer combineert voordelen van godsdienst en wetenschap. Wetenschap geeft waarheid maar geen troost. Godsdienst geeft troost, zin aan een leven, maar geen wetenschappelijke bewijsbaarheid. Deze leer geeft zowel verlossing, eeuwige zaligheid etcetera als wetenschappelijke objectiviteit. [A Het altijd uitkomen der leerstukken. Iedere "wet" van het marxisme-leninisme heeft een ingebouwde garantie, een ontsnappingsclausule. De "wet" zegt: als A, dan B. De ontsnappingsclausule zegt: behalve in geval c. [...] de leer predikt ingrijpen in de menselijke samenleving. "Die Philosophen haben die Welt nur verschiedentlich interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu ändern." (Marx) Dit, desnoods gewelddadige ingrijpen, heeft grote aantrekkingskracht. Men kan zichzelf offeren (een zeer menselijke neiging); men kan anderen offeren (ook een zeer menselijke neiging).'

Piketty en aanverwante pseudowetenschappers verhullen die marxistische leer achter de door hen gewenst wereldbeeld, maar dankzij internet kunnen de burgers hun eigen vrije mening hierover vormen.

Piketty is gewoon marxisme

enno nuy zei

U bent volslagen idioot!