woensdag 6 december 2017

Trump dendert door


De erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël was door Trump al aangekondigd en nu heeft hij die smadelijke stap ook gezet. Verkiezingsbeloftes moeten worden ingevuld. Daarmee kiest Trump nadrukkelijk partij en er lijkt geen rol meer weggelegd voor de VS als bemiddelaar in het conflict tussen Israël en de Palestijnen.

Een zwarte dag voor het Midden Oosten, zeker een zwarte dag voor de Palestijnen. 'Diplomacy is history' moeten we maar denken. Met deze onzinnige, onredelijke en ontijdige stap gaat Trump geheel voorbij aan de complexiteit van het conflict en aan de gevoeligheden onder de Palestijnen en de Arabieren in het algemeen.


De oplossing van het conflict ligt nu verder weg dan ooit tevoren. Israël blij, Netanyahu blij en Trump blij. De rest van de wereld denkt er anders over maar who cares?

Foto 1 AFP
Foto 2 EPA

13 opmerkingen:

Anoniem zei

"Smadelijk" is de kwalificatie door de heer Nuy van de beslissing door Trump om eindelijk uitvoering van een wet uit 1995 werk te maken. Acht jaar onderhandelen in de periode dat Clinton president was, en zo verklaarde Clinton door de Palestijnse leiders tegengewerkt. Ook Obama heeft in acht jaar presidentschap er niks van gebakken, maar wel een verkiezingsbelofte in 2008, als presidentkandidaat waar hij de belofte uitsprak "Jerusalem will remain the capital of Israel, and it must remain undivided."

In de komende weken zullen we zien, in welke mate de Arabische broeders in Egypte en de golfstaten nog achter de Palestijnen staat, of dat Israel in hun strijd tegen Iran niet te prefereren is.

Anoniem zei

Ik mis in dit artikel een op feiten gebaseerde beargumentering en onderbouwing van de door de auteur gehanteerde kwalificaties, zoals 'smadelijk' en 'een zwarte dag voor het Midden-Oosten', en 'de oplossing van dit conflict ligt nu verder weg dan ooit tevoren'.

Vaststaat dat de Palestijnen niet onschuldig zijn aan het mislukken tot op heden in deze kwestie, dus komen mij die eenzijdige aantijgingen ietwat propagandistisch van aard over.
Misschien dat de auteur er behoefte aan heeft dat beeld van zichzelf wat te verduidelijken.

Ook de kiezers misleiden met loze verkiezingsbeloften (Obama), vind u dat een geaccepteerd middel.

met vriendelijke groet
Jannes Wildeboer
Groningen

enno nuy zei

De positie van Jeruzalem is gebaseerd op apocriefe geschriften, net zoals de Joodse claim op Palestina. De moslim-claim op deze stad is naar mijn mening gelijkwaardig aan de joodse claim. Feiten als de joodse bezetting, illegaal nederzettingenbeleid, annexaties door Israël van Palestijnse grond, de achterstelling van Arabieren in Israël enzovoorts hoeven niet nog eens extra onderbouwd te worden. Wie ervoor kiest deze feiten te negeren of te ontkennen heeft weinig op met de werkelijkheid.

Er is geen enkele aanleiding voor Trump om deze eenzijdige stap te zetten. Behalve dan het nakomen van een verkiezingsbelofte. De internationale gemeenschap bepleit nu al decennialang een tweestatenoplossing inclusief een regeling voor Jeruzalem die recht doet aan zowel de joodse als de moslim-claim. Door zich hier niets van aan te trekken zet Trump de verhoudingen in het Midden Oosten op scherp, tegen het nadrukkelijke advies van alle wereldleiders en tegen het advies van de samenwerkende religies in Jeruzalem in. Alleen Netanyahu is hier blij mee (en Thierry Baudet natuurlijk)
"Vaststaat dat de Palestijnen niet onschuldig zijn" schrijft u. Staat voor u ook vast dat ook Israël niet onschuldig is? U schrijft het niet op en daarmee suggereert u dat de Palestijnen dit alles enkel aan zichzelf te wijten hebben.

Het gaat hier niet enkel om feiten (die overigens wat mij betreft voor zich spreken) maar meer nog om de wijsheid en het gevoel voor diplomatie en tact hoe met die feiten om te gaan. Misschien vindt u het prettig te leven in een wereld waarin een idioot als Trump zich overal en in alle opzichten niets aan te trekken van de rest van de wereld en alles afbreekt wat de internationale gemeenschap met veel pijn en moeite gerealiseerd heeft. Misschien vindt u het een prettig idee dat Trump met zijn irrationele gedrag de internationale veiligheid op het spel zet, of het nu om het Midden Oosten, Noord Korea, Iran of klimaatverandering gaat.

U vindt mij kennelijk propagandistisch. Tja, daar kan ik weinig mee. Ik ken uw feiten niet, ik weet niet door wat voor soort feiten u zich zou laten overtuigen. Het lijkt er wel op dat we niet in dezelfde werkelijkheid leven. Ik weet niet of u dezelfde persoon bent die hier tot nog toe uitsluitend anoniem reageert. Taalgebruik en stijl lijken daar wel op te duiden. Ik waardeer het in ieder geval dat u niet anoniem reageert.

Anoniem zei

Internationaal recht
De staat Israël is volgens het internationale regels en recht zoals die destijds golden gesticht. Het maakt niet uit, of daar een religieuze gedachte een rol in heeft gespeeld. De heer Nuy wekt de indruk de staat Israël met verwijzingen naar oude geschriften tracht te delegitimeren en recht van bestaan zelfs te ontkennen.

Gelijkheid voor de wet
Ook de zogenaamde achterstelling van de Arabieren in Israël, word door de heer Nuy meerdere malen zonder enige onderbouwing door hem als een feit gepresenteerd. Hij weigert dat met argumenten te onderbouwen. Voor zover deze Arabieren de Israëlische nationaliteit bezitten, zijn zij voor de Israëlische wet gelijkgesteld. Er geld voor deze Israëlische Arabieren geen dienstplicht, en misschien is dat hetgeen de heer Nuy met achterstelling bedoelt.

Wildeboer
Het argument van Wildeboer dat de Palestijnen niet onschuldig zijn aan het mislukken van de vredesonderhandelingen worden feitelijk gestaafd door uitspraken van o.a. oud president Clinton. De heer Nuy meent dat de heer Wildeboer hiermee suggereert dat de Palestijnen dit alles enkel aan zichzelf te wijten hebben. Uit niets blijkt dat dit zo is, en dat wordt ook duidelijk niet beweert. De heer Nuy suggereert hiermee echter wel dat de Palestijnen geen enkele blaam treft. Misschien dat hij dat nog eens wil verduidelijken.

Appeasement
Het gaat de heer Nuy niet alleen meer om de feiten, maar om wijsheid en het gevoel van diplomatie etc.... Bedoelt hij daarmee het steeds maar weer toegeven aan de eisen van de Arabieren vooral als dat ook met dreigementen gepaard gaat. Dit kennen we uit het verleden, en noemen dat sinds het verdrag van München 1938 appeasement.
Of geld dat alleen ten aanzien van de staat Israël?

Iran en Noords-Korea
Nu verklaren de machthebbers in Iran elke dag wel een keer hoe graag ze de Joodse staat zullen uitroeien. Hiertegen heeft de heer Nuy nog nooit stelling genomen, zelfs niet, op de uitspraken van deze machthebbers dat hun raketten ook Europa kunnen bereiken.
Ook de machthebbers in Noord-Korea dreigen elke dag wel een keer met aanvallen op de Verenigde Staten. Maar het is volgens de heer Nuy allemaal de schuld van Trump.
Dat dogmatische onfeilbare absolutisme, dat maak sommige mensen eng.

Russen
Nu hebben de Russen al een half jaar geleden officieel Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkend, en tevens voor de Palestijnse staat. Dat is hetzelfde wat ook Trump gisteren heeft gedaan, en Israël en de Palestijnen zullen daar met elkaar uit moeten komen.

Ondeelbare hoofdstad
Het was wel Obama die openlijk uitsprak dat Jeruzalem de ondeelbare hoofdstad van Israël is, maar dat was natuurlijk een leugen om de Joodse stemmen te krijgen.
Dat is ook waarom Trump tot President van de Verenigde Staten is geworden, omdat de Amerikaanse burgers het liegende en bedriegende establishment zat is.

enno nuy zei

In ieder geval is nu duidelijk dat u nog steeds de anonimus bent die er bewust voor kiest NIET met open vizier te strijden. En iemand die METEEN aanslaat als ik iets over Israël schrijf. Kunt u mij één NL krant noemen die de jongste morbide maatregel van Trump toejuicht?
U maakt melding van een Trumpiaanse erkenning van Jeruzalem door de Russen. Kennelijk leest u alleen De Dagelijkse Standaard, een ultrarechts blaadje van riooljournalisten. Maar als u zich eens niet beperkt tot de koppen leest u daar ook dat de Russen het alleen over West-Jeruzalem hadden. Dat verzuimt u er gemakshalve bij te vermelden.
Geen zinnig mens - zelfs ook ik niet - bepleit het ongedaan maken van Balfour. Maar de joodse claim op Palestina en Jeruzalem is en blijft gebaseerd op apocriefe geschriften. Op die manier kun je de meest irrationele eisen legitimeren.
Uw beroep op Clinton begint een beetje bespottelijk te worden, hou daar toch eens mee op. Clinton mag ooit eens iets gezegd hebben maar daarmee ontstaat nog geen onweerlegbaar feit. Uiteindelijk is zijn bewering niet meer dan een standpunt.
En wat Obama betreft: die verkiezingsbelofte was inderdaad uiterst onverstandig en kwalijk. Maar wat mij betreft doet dat niets af aan zijn statuur, opgebouwd in acht jaar presidentschap. Om vervolgens alles wat hij bereikt heeft afgebroken te zien worden door de grootste idioot en onbenul die er op deze aarde rondloopt.
Weest u vooral blij met Trump, het is uw goed recht. Maar u en ik: wij spreken niet dezelfde taal. U verdoet uw tijd hier.

Anoniem zei

Russische erkenning Jerusalem als gedeelde hoofdstad voor Israel en Palestijnen. Foreign Ministry statement regarding Palestinian-Israeli settlement
We reaffirm our commitment to the UN-approved principles for a Palestinian-Israeli settlement, which include the status of East Jerusalem as the capital of the future Palestinian state. At the same time, we must state that in this context we view West Jerusalem as the capital of Israel.

Statement Trump Jerusalem
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/12/06/statement-president-trump-Jerusalem
Misschien moet de heer Nuy maar eens duidelijk maken wat hem daarin niet bevalt

Israelische Arabieren
Ook zou de heer Nuy behoren te antwoorden op de vraag waarom hij iedere keer beweert dat de Arabische Israelisch voor de wet worden achtergestelt. Kom eens met concrete feiten.

Citaat
Uw beroep op Clinton begint een beetje bespottelijk te worden, hou daar toch eens mee op. Clinton mag ooit eens iets gezegd hebben maar daarmee ontstaat nog geen onweerlegbaar feit. Uiteindelijk is zijn bewering niet meer dan een standpunt.

Argumenten baten niet, feiten die niet stroken met eigen vooroordeel worden door de heer Nuy heel eenvoudig ongeloofwaardig genoemt en feiten die niet te ontkennen zijn
worden door hem opzij geschoven als nietszeggende uitzonderingen.
Nu het niet uitkomt is zijn bewering niet meer dan een standpunt.

Anoniem zei

Geachte heer Nuy, De claim van de Joden op Palestina en Jeruzalem zijn volgens u gebaseerd op apocriefe boeken. Maar de Bijbel is natuurlijk geen apocrief boek, en daarin word de naam Israël als het land van de Joden genoemd. Tevens is de claim op Jeruzalem als heilige stad door de christenen en moslims u zeker bekend.

Nu weten we ook, dat het zionisme eind 1800 deels op deze religieuze feiten, maar grotendeels op basis van het verlangen naar een eigen nationaal huis voor de Joden is ontstaan.

Dit heeft geleid tot emigratie van de Joden uit alle Europese landen naar Palestina zeg maar vanaf eind 1800. Palestina een land zonder volk voor een volk zonder land, een gezegde dat veel waarheid in zich draagt, want uit de demografische gegevens over de periode 1800-1900 toont aan dat Palestina een desolaat en onbevolkt gebied was.

Nu hebben de Joden op eigen kracht een gebied gevonden waar ze hun eigen land kunnen stichten, en de internationale rechtsorde heeft dat geaccepteerd.

Maar waarom gelden voor Israël andere morele normen dan waarden dan voor alle ander landen. Ik stel die vraag, omdat u zich voortdurend
schuldig maakt aan die vorm van selectiviteit.

Ik heb bijvoorbeeld u nog geen enkele keer het Arabische terrorisme tegen Joodse burgers zien veroordelen, of zelfs maar benoemen.


Met vriendelijke groet,
Jannes Wildeboer
Groningen

enno nuy zei

Beste Jannes Wildeboer, u heeft natuurlijk gelijk met uw opmerking dat de bijbel geen apocrief boek is. Maar dat zegt verder niets over het waarheidsgehalte van dat geschrift.Bijbel, Koran en Thora (de eerste twee heb ik integraal gelezen) zijn geschriften die vol staan met sprookjes, voodoo en morele vermaningen. Alle drie claimen het over die ene god te hebben en niet zelden stonden of staan ze elkaar naar het leven. Met dien verstande dat met name de moslims het gen van verdraagzaamheid lijken te ontberen.
Maar dat de bijbel Israël het land van de joden noemt zegt mij verder niets. Het is geen geschrift waaraan rechten kunnen worden ontleend. Alle drie de denominaties beschouw(d)en Jeruzalem als hun Heilige Stad. Nu vormt de stad het kristallisatiepunt van de vete tussen Israël en de Palestijnen, tussen de joden en de moslims.

Het verlangen van de joden naar een eigen staat is begrijpelijk ofschoon de meeste ultraorthodoxe joden niets van zionisme moeten hebben. Waarom ze dan toch in Israël willen wonen is mij nooit helemaal duidelijk geworden.

Palestina mag dan een desolaat gebied zijn geweest, niemand kan ontkennen dat na de stichting van de staat Israël meer dan zevenhonderd duizend Palestijnen uit het gebied werd verdreven door de zionisten (de Nakba). Daar ontstond de wortel van het conflict dat tot op de dag van vandaag door ettert.

U weet ongetwijfeld dat de Russische steppen, Madagaskar en Palestina in beeld waren voor (her)huisvesting van de joden uit de diaspora. Met Balfour is uiteindelijk besloten dat Palestina het grondgebied voor de staat Israël zou gaan leveren. Het lot van de honderd duizenden Palestijnen werd daarbij gemakshalve over het hoofd gezien.

Voor Israël gelden dezelfde normen en waarden als voor alle landen. Internationaal bestaat er grote consensus over de 1967-grenzen voor de staat Israël. Alleen Israël zelf weigert daaraan medewerking te verlenen. Ook staat de internationale gemeenschap een twee-statenoplossing voor ogen, binnen die 1967 grenzen. Alleen Israël weigert daar medewerking aan te verlenen. Waar mijn selectiviteit uit zou moeten blijken is mij niet duidelijk.

Wie het Palestijnse streven naar een eigen staat niet legitiem vindt, kiest de zijde van Israël. Wie het Palestijnse streven wel gerechtvaardigd vindt komt onverwijld in botsing met pro-Israël bewegingen.

Geweld van joden naar moslims en van moslims naar joden wijs ik ten stelligste af. Ik verafschuw terrorisme van welke zijde dan ook. Ik heb dat vaak genoeg geschreven (zie onder meer www.ennonuy.com) en hoef dat niet telkens te herhalen. De man die eergisteren een joods restaurant kon binnendringen moet zwaar gestraft worden en zou wat mij betreft zonder pardon het land uitgezet moeten worden. Ik hoop dat ik zo duidelijk genoeg ben.

Met vriendelijke groet,Anoniem zei

"Het verlangen van de joden naar een eigen staat is begrijpelijk ofschoon de meeste ultraorthodoxe joden niets van zionisme moeten hebben. Waarom ze dan toch in Israël willen wonen is mij nooit helemaal duidelijk geworden."

Deze groep Joden, staan bekend onder de naam Chassidiem Joden, Ze erkennen niet het recht om een Joodse staat te vestigen gedurende de periode van de verbanning. Dat de heer Nuy niet begrijpt waarom ze dan toch in Israël willen wonen, is nogal naïef. Zolang zij studeren worden ze door de overheid financieel ondersteund, een levenslange studiebeurs dus.

Ook zal niemand ontkennen dat er in de Onafhankelijkheidsoorlog 1948-1949 ongeveer zevenhonderd duizend Arabieren voor het oorlogsgeweld zijn gevlucht.
De heer Nuy is zich heel erg goed bewust dat zijn beschuldiging over de oorzaak van die vlucht een misleidende weergave van de feiten is, en maakt zich dan ook schuldig aan historisch revisionisme.


De Balfour verklaring zo vervalst de heer Nuy weer de historische feiten heeft ten koste van honderden duizenden Palestijnen tot de staat Israël geleid zo betoogd de heer Nuy. De leugen zit in het feit, dat de heer Nuy nu zelfs schaamteloos voorbij gaat aan het feit dat de Balfour verklaring een nationaal tehuis niet alleen voor de Joden, maar ook voor de Arabieren in Palestina zou betekenen. De delingsresolutie 181, die door de Palestijnen werd afgewezen, heeft dit tegengehouden.


Voor de heer Nuy gelden ook voor Israël dezelfde normen en waarden als voor alle andere landen zo beweert hij. Als argument voert hij de VN Veiligheidsresolutie 242 op, dat Israël verplicht zich terug te trekken achter de 1967 grenzen. Echter de heer Nuy weet ook, dat die resolutie als voorwaarde heeft dat deze alleen maar uitgevoerd hoeft te worden, indien dat tot veilige grenzen voor Israël betekend.

Als laatste stelt de heer Nuy, Dat wie het Palestijnse streven naar een eigen staat niet legitiem vindt, kiest de zijde van Israël. Wie het Palestijnse streven wel gerechtvaardigd vindt komt onverwijld in botsing met pro-Israël bewegingen.
In al zijn eenvoud lijkt de heer Nuy hiermee een zwartwit stelling zonder nuances te verkiezen, dat wie palestijns geweld afkeurd kiest de zijde van Israel en is tegen de Palestijnen.


enno nuy zei

Ik ben uw eindeloze beschuldigingen meer dan zat. Ik constateerde al eerder dat u een naar mens bent en dat u en ik niet dezelfde taal spreken. Ik ga niet meer met u in discussie, tenzij u bekend maakt wie u bent, dan wil ik dat heroverwegen. Nogmaals een dringend verzoek: blijf hier weg, u heeft hier niets te zoeken en uw komst wordt niet op prijs gesteld.

Anoniem zei

Volgens de heer Nuy bestaat de claim door Israël op Jeruzalem op grond van aprocriefe boeken: " Maar de joodse claim op Palestina en Jeruzalem is en blijft gebaseerd op apocriefe geschriften. Op die manier kun je de meest irrationele eisen legitimeren."

Maar hoe zit het dan met de claim van de Moslims op Jeruzalem zouden we de heer Nuy kunnen vragen. Opmerkelijk is daarvan dat die claim pas na 1967 in het Palestijnse handvest is opgenomen.

Anoniem zei

Geachte heer Nuy U schrijf geweld van joden naar moslims en van moslims naar joden wijs ik af, ik verafschuw terrorisme van welke zijde dan ook.
Maar ik zie hier constant een duidelijke tegenstrijdigheid in die bewering. Op bijna elke Israëlische maatregel of dat nu bestuurlijk is of militair wordt door u zeer afkeurend gereageerd, maar ik kan in uw weblog nergens een afkeurend artikel vinden waarin u Palestijnse terreur aanslagen impliciet noemt en afkeurt.

Ook uw argumenten over claims door de Joden op Palestina en Jeruzalem worden door u irrationeel genoemd, maar geen enkele kwalificatie van die aard richting de zelfde claims van de Palestijnen, en de gehele Islamitische wereld.

Ik moet u zeggen, dat ik uw betoog over deze kwestie uitermate zwak vind en ook eenvoudig te weerleggen en u hiermee echt de indruk wekt bewust met twee maten te rekenen. Ik beschouw u tot de belezen Nederlander die toegang heeft tot alle informatie over het Midden-Oosten, dus vraag ik mij af wat uw beweegredenen zijn.

Met vriendelijke groet
Jannes Wildeboer
Groningen

enno nuy zei

Beste Jannes Wildeboer, ik pretendeer niet overal aan alle aspecten evenveel aandacht te schenken. Ik ga nauwelijks in op terreuraanslagen omdat je daar een dagtaak aan zou hebben. Ik richt me hier inderdaad vooral op Israëlische bestuurlijke maatregelen die een sta in de weg zijn voor een vredesakkoord dat een einde aan dit afschuwelijke conflict zou brengen. De claim van Palestijnen op land dat ze tot 1948 bewoonden is met de beste wil van de wereld niet irrationeel te noemen. Zij woonden er onbetwist zonder iemand tot last te zijn maar werden er gewoon uitgedonderd. Over Hamas en Hezbollah ben ik vaak genoeg duidelijk genoeg geweest (en op de achtergrond voltrekt zich een geopolitiek proces met de VS, Saudi Arabië en Iran als hoofdrolspelers) Voor het overige bevind ik me in goed gezelschap, denk aan schrijvers als Nir Baram en David Grosmann.
U noemt mijn betoog uitermate zwak maar stelt er vooralsnog zelf weinig tegenover. Maar waarom keren we niet terug naar de aanleiding tot deze post: de onzinnige erkenning van Jeruzalem (niet West-Jeruzalem - zoals Poetin deed - maar het ongedeelde Jeruzalem) als hoofdstad van Israël door Trump. Denkt u echt dat dit een evenwichtige beslissing is die een vredesakkoord dichterbij brengt?