maandag 4 februari 2019

De overeenkomst tussen een atheïst en een orthodox-gelovige?


In de serie van Fokke Obbema over de zin van het leven in de Volkskrant is dit keer bestuurskundige Willemijn Dicke aan het woord. Zij begint haar verhaal met de volgende uitspraak: "De atheïst en de orthodox-gelovige staan op dezelfde manier in het leven. Ze laten beiden absoluut geen twijfel toe". Het is niet voor het eerst dat ik als atheïst op één lijn geplaatst wordt met een fundamentalist.

Volgens mij ligt het toch gecompliceerder dan Willemijn Dicke veronderstelt. Ik zit vol met twijfels, over tal van zaken. Maar over de vraag of ik zou moeten geloven in kabouters, het spaghettimonster of god twijfel ik geen moment.


De orthodox-gelovige gelooft in een schepper en geeft daarmee aan dat er een bedoeling of plan steekt achter ons bestaan. Waarom die gelovige dat geloof nodig heeft vermag ik niet te begrijpen. Ik heb zulk een geloof niet nodig, niet om zin aan mijn leven te geven, niet om te geloven in een hiernamaals, niet met welke andere bedoeling dan ook.

Ik neem Willemijn Dicke volkomen serieus en anders dan zij ben ik van mening dat een gesprek over de zin van het leven ook met een atheïst wel degelijk zinvol kan zijn. Zij gaat dat gesprek echter uit de weg, ze vindt het zinloos, daar energie in te steken. Dat is jammer.


De zin van ons leven ligt voor een groot deel in onze eigen handen. Life is what you make it. We zijn deel van iets dat groter is dan onszelf voor zover en omdát we lid van een samenleving zijn. Ik vind het belangrijk dat we ons als samenlevende en samenwerkende mensen ervoor inspannen een wereld te creëren waarin we allemaal als gelijkwaardige persoonlijkheden dezelfde rechten en plichten erkennen. Liefde en respect helpen daarbij, haat en minachting zeker niet. Democratie helpt daarbij, een dictatuur zeker niet. Het besef dat we de aarde lenen van onze kinderen helpt daarbij, privé bezit zeker niet. Eerlijke verdeling van welvaart en welzijn helpen daarbij, mateloze verrijking bij de enkeling zeker niet.

Willemijn Dicke mag geloven wat zij wil maar dat ze mij als atheïst op één lijn plaatst met een orthodox-gelovige, dat neem ik haar niet in dank af.

Geen opmerkingen: