donderdag 12 september 2019

Voor salafisme is in Europa geen plaats


We hebben natuurlijk allemaal gelezen op welke wijze jonge moslimkinderen op salafistische scholen gehersenspoeld worden. Lees NRC, kijk Nieuwsuur. Als het goed is gaat de onderwijsinspectie nu serieus onderzoek doen naar zulke scholen. Ik mag het hopen. Maar tot welke bevindingen de inspectie ook mag komen, ik blijf ervoor pleiten het salafisme hier gewoon onmiddellijk te verbieden.

Het is, althans in onze ogen, pervers gedachtegoed dat strijdig is met de belangrijkste normen en waarden hier in Nederland: de tolerantie van andersdenkenden. Wij kennen de vrijheid van godsdienst maar die vrijheid is te allen tijde ondergeschikt aan onze grondwet en het daarin opgenomen antidiscriminatiebeginsel.

Bovendien hoeft een democratie er niet aan mee te werken om zeep geholpen te worden door lieden die de democratie misbruiken om haar vervolgens van binnenuit uit te hollen. Het is beangstigend dat kleine moslimkinderen vitriool geïmpregneerd krijgen, waarvan we niet kunnen weten op welke wijze dat gif later tot uiting zal komen. Maar dat dat gif op enig moment naar buiten zal treden, daarover moet niemand zich illusies maken, dat staat vast.

Het salafistisch gedachtegoed valt hier niet in vruchtbare aarde. Wie die ideologie aanhangen en praktiseren wil, verhuist maar naar die grote zandbak in het Midden Oosten. De dorre bodem daar is kennelijk bij uitstek geschikt voor de naargeestige boodschap van deze fundamentalistische moslims. Dat het verbieden van een godsdienstige stroming per definitie onverenigbaar zou zijn met de vrijheid van meningsuiting vind ik een onzinnige en vooral onaanvaardbaar naieve gedachte.

Geen opmerkingen: