dinsdag 2 juni 2020

Donkere wolken voor Femke Halsema


Niemand had vermoedelijk verwacht dat er zoveel mensen af zouden komen op de treurige dood van George Floyd. Femke Halsema kon gisteren op tv uitleggen waarom ze handelde zoals ze deed. De kern van haar verhaal was dat tot op het laatste moment iedereen uitging van maximaal 200, hoogtsens 300 man. Toen er in no time een paar duizend man bij elkaar stond, was er niets meer aan te doen. Uiteindelijk heeft iedereen ook een persoonlijke verantwoordelijkheid, stelde de burgemeester.

Inmiddels roept de rechtse pers om haar aftreden, zoals ook politiek rechts hoog van de toren blaast. Halsema kan een debat op het scherpst van de snede tegemoet zien in de Amsterdamse gemeenteraad en het is bepaald niet ondenkbaar dat haar een motie van wantrouwen wacht. Betekent dat het einde van haar burgemeesterschap? Dat zou zo maar kunnen.


De verdedigingslinie van Halsema is uiterst zwak. Haar kernpunt is dat het recht op demonstreren in de Grondwet verankerd ligt en daarmee bijna heilig is. Dat mag zo zijn maar de Nederlandse burger heeft in de afgelopen maanden heel wat ook in de Grondwet verankerde vrijheden in moeten leveren omwille van de volksgezondheid. De eigen verantwoordelijkheid heeft geen bestaansrecht gehad in diezelfde periode.

En hoeveel ondernemers hadden niet graag willen vertrouwen on de eigen verantwoordelijkheid van de burger? Als er over een tijdje een nieuwe Corona-uitbraak volgt die kan worden herleid naar de vijfduizend man die naar Amsterdam trokken, dan zijn de rapen gaar. Het is niet vol te houden dat de burgemeester daar voor zichzelf geen rol heeft gezien.

Wat had Femke Halsema dan wel moeten doen? Volgens mij heel simpel, ze had ervoor moeten zorgen dat demonstranten hoe dan ook de anderhalve meter in acht zouden nemen, of ze nu met 300 of 5000 man naar de hoofdstad zouden afreizen. Er had dus voldoende politie stand by moeten staan voor het geval de opkomst onverwacht toch veel hoger dan ingeschat zou zijn. Haar oproep aan de demonstranten om nu vrijwillig 14 dagen in thuis-quarantaine te gaan is een geweldig zwaktebod.

Ik verwacht dat Femke Halsema het heel zwaar gaat krijgen.

Geen opmerkingen: