vrijdag 26 juni 2020

Over slavernij, beeldenstorm en de moraal


Wie denkt dat slavernij iets is van lang geleden vergist zich deerlijk. Kijk eens op globalslavery.org en International Justice Mission als u wilt weten hoe wijd verbreid slavernij nog steeds heerst: naar schatting 40 miljoen mensen ,waarvan een kwart kinderen, verricht dwangarbeid en leidt het leven van een slaaf. En er wordt grof aan verdiend, zeer grof.

Ofschoon er nog steeds christenen zijn die menen dat het afschaffen van de slavernij een christelijk wapenfeit is, is de werkelijkheid een geheel andere. De slavernij was al lang afgeschaft, zeg tussen 1850 en 1890. Maar het duurde nog eens meer dan honderd jaar eer de katholieke kerk tijdens het Tweede Vaticaans Concilie tot heldere uitspraken over slavernij kwam. Je zou met een gerust hart kunnen zeggen: bij het afschaffen van de slavernij heeft de moraal nauwelijks een rol gespeeld, hoogstens een ondersteunende. En voor zover er sprake was van een veroordelende moraal, was die niet afkomstig van enige denominatie, laat staan  de katholieke kerk.

Over het verwijderen van standbeelden heb ik mij eerder al uitvoerig uitgelaten. Het standbeeld van J.P. Coen werd pas 300 jaar na diens dood opgericht. Ook toen was er al hevig verzet tegen deze bewieroking. Zouden wij nog eens honderd jaar later niet het recht op heroverweging hebben? Natuurlijk wel en zulke standbeelden behoren inderdaad verwijderd te worden. Daarmee herschrijven we niet de geschiedenis, we corrigeren alleen een misplaatste verering.

Afin, wilt u iets uitvoeriger over al deze zaken geïnformeerd worden? Lees dan mijn artikel Slavernij zit in ons DNA.

Geen opmerkingen: