woensdag 28 februari 2018

Amerika heeft geen belangstelling (meer) voor de EU


Sinds vorig jaar januari heeft Amerika geen ambassadeur meer in Brussel. De laatste Amerikaanse vertegenwoordiger daar was Anthony Gardner die zich, blijkens een interview in de NRC van 26 februari, buitengewoon veel zorgen maakt over de geloofwaardigheid van de VS onder Trump.

Trump denkt dat de WTO niet functioneert en het Amerikaanse belang ondermijnt. Aantoonbaar onjuist, aldus Gardner. Dat Trump nu op individuele, bilaterale en transactionele wijze te werk wil gaan acht hij een fundamentele vergissing: "Klimaatverandering of Iran, of sancties tegen een derde land: zonder de EU lukt het de VS niet. Het hele idee dat je er alleen voor kunt gaan is zó diepgaand misplaatst. De EU is een van de belangrijkste spelers en is bovendien heel effectief".

Gardner ziet de VS nog geen afstand nemen van de democratie. Maar wat je wel ziet, zegt hij, is een versnelling van de trend dat een klein deel van de samenleving zich een grote meerderheid van de voordelen van het kapitalistisch systeem toe-eigent. De jongste belastinghervorming van Trumo verergert die ziekte alleen maar.

Dat er voor hem nog steeds geen opvolger is verkozen acht hij veelzeggend, "want het laat zien dat de EU geen prioriteit is". En op de vraag of hij de nieuwe Amerikaanse ambassadeur un Nederland kent antwoordt Gardner: "Nee, maar ik zag wel een filmpje".

Geen opmerkingen: