dinsdag 22 januari 2019

Arctic Death Spiral


Vorige week maakte ik melding van het boek Arctica van Bernice Notenboom. U vindt hier een uitgebreide boekbespreking. Een even prachtig als verontrustend boek. Ze laat zien hoezeer wij als mens geneigd zijn onwelkom nieuws te negeren. Als er een meteoor op ons af zou komen met rampzalige gevolgen zouden we vermoedelijk alles in het werk stellen om die snel naderende ramp te voorkomen. Maar dat de door onszelf veroorzaakte klimaatverandering met even rampzalige gevolgen als die meteoor op ons afkomt, lijkt ons maar niet in beweging te krijgen.


Ik ga niet de discussie aan met klimaatontkenners, zij zijn simpelweg te dom en onintelligent om een discussie mee te voeren en bovendien zijn ze niet van zins zich te laten overtuigen door onomstotelijk wetenschappelijk bewijs, ze hebben immers geheel andere inspiratiebronnen in hun leven. Hier op deze plek beperk ik me tot een zestal terugkoppelingsmomenten die Bernice Notenboom in haar boek aanhaalt, ontwikkelingen die wij zelf in gang hebben gezet en die een extra versnelling geven aan bijvoorbeeld het smelten van zee-ijs.


De eerste terugkoppeling betreft de invloed van golven op het breken en daardoor sneller smelten van ijs. De tweede terugkoppeling is warme lucht die over het ijsvrije Noordpoolgebied waait, waardoor de sneeuwgrens steeds verder opschuift. Een derde terugkoppeling treedt op door de toename van waterdamp in de atmosfeer, waterdamp neemt met 7 procent toe in de atmosfeer per graad luchtopwarming. Het gevolg is een versnelling van het smeltproces. Een vierde terugkoppeling wordt gevormd door de warme temperaturen van de rivieren die noordelijk in de Arctische Oceaan stromen. De vijfde terugkoppeling is die van roet, afkomstig van het verbranden van fossiele brandstoffen in dieselmotoren. Maar de belangrijkste terugkoppeling is de zesde, de ongekend snelle afname van het albedoeffect, de mate waarin wit oppervlak zonnestralen weerkaatst.


Notenboom citeert A Farewell to Ice van Peter Wadhams: de wereldwijde terugkoppelingen van sneeuw en ijs voegen een verlies van 50 procent toe aan de opwarming van de atmosfeer. Zelfs als we geen CO2 meer aan de atmosfeer zouden toevoegen, blijft de atmosfeer toch opwarmen en zal de dodelijke spiraal werkelijkheid worden. Men spreekt dan van runaway warming. Wat gaan we eraan doen om dit doemscenario te voorkomen?


Geen opmerkingen: