maandag 7 januari 2019

Nashville Statement


Er circuleert al enige tijd een pamflet op internet onder de naam Nashville Statement. Een verklaring opgesteld in streng protestantse kring in de VS waarin niet-heteroseksuele liefdesbetrekkingen worden neergezet als zondig, verwerpelijk en te genezen.

Ik citeer hier slechts 2 artikelen uit dit pamflet, opdat duidelijk worde waar we hier mee te maken hebben:
WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zondaren in staat stelt om tegen een  transgender-zelfverstaan te strijden en dit verkeerde zelfverstaan te verloochenen en, door Zijn geduld, de door God ingestelde verbinding tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk te aanvaarden. 
WIJ BEVESTIGEN dat Christus Jezus naar deze wereld is gekomen om zondaren zalig te maken en dat, door Zijn dood en opstanding, vergeving van zonden en eeuwig leven te verkrijgen zijn voor een ieder die zich bekeert van de zonde en vertrouwt op Christus alleen als Verlosser, Heere en allerhoogste Schat.

Nou, dan weet u wel uit welke hoek hier de wind waait. Niet vreemd dat zoiets walgelijks in de VS wordt geïnitieerd. De president zelf wil immers niets van transgenders of homoseksuelen weten. Ergerlijk is natuurlijk dat onze nationale moraalridder Kees van der Staaij ook tot de inmiddels meer dan 22.000 ondertekenaars behoort (en met hem nog een paar honderd Nederlandse dominee's van de zwaarste denominaties). In de Leeuwarder Courant verklaart hij: ,,De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit. In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashville-verklaring.''

Tja, dit soort stompzinnigheid ontstaat wanneer mensen blindelings vertrouwen op apocriefe geschriften in plaats van zelf eens na te denken. Van een politicus mag je verlangen dat hij/zij zich kan verplaatsen in zijn/haar medemens. Laten we eens uitgaan van een absurd laag percentage niet-heteroseksuelen van 2%, dan betekent dit dat van der Staay tenminste 15 miljoen mensen op de wereldbevolking voor zondaar uitmaakt. Bizar, walgelijk en ongekend aanmatigend!

Geen opmerkingen: