woensdag 13 oktober 2021

Ruiten Aa

 

Vandaag bewandelden we een deel van het stroomgebied van de Ruiten Aa. Een beek van in totaal 28,5 km lengte, beginnend in Ter Apel om uiteindelijk bij Nieuw Statenzijl uit te monden in de Dollard. Het 'Ruiten' duidt op struikgewas of onkruid. Door ruilverkaveling is er veel van de oorspronkelijke bedding en begroeiing verloren gegaan maar gelukkig wordt een deel van die corrigerende maatregelen weer teruggedraaid. Dit gebied van de Ruiten Aa maakt deel uit van de Ecologische Hoofd Structuur. Mocht u ooit in de buurt zijn, ga er eens kijken. Het is een prachtig gebied, we zagen er zelfs de bruine kiekendief en gelukkig ook paddenstoelen ofschoon de variatie daarin nogal tegenviel.


Geen opmerkingen: