vrijdag 3 november 2023

Israël is bereid tot etnische zuivering

 

Israël overweegt alle Palestijnen uit Gaza te verdrijven naar Egypte en hen vervolgens het recht op terugkeer te ontnemen. Zo is te lezen in een gelekt officieel beleidsstuk van de regering Netanyahu. De Palestijnen worden in de Sinaïwoestijn gedropt in dit scenario en daar moeten ze zich dan maar zien te redden. Egypte moet vervolgens wel gecompenseerd worden. Tegelijkertijd zouden de kolonisten op de Westelijke Jordaanoever de Palestijnen aldaar het liefste over de grens met Jordanië knikkeren.

Met andere woorden: de joden in Israël lijken bereid een tweede Nakba te veroorzaken om zich daarmee voor de tweede keer en nu voorgoed van de Palestijnen te ontdoen. Waar in Israël nu nog sprake is van apartheid, zal de staat straks, als de haviken hun zin krijgen, etnisch gezuiverd zijn. En die etnische zuivering wordt dan uitgevoerd door joden die menen dat ze op grond van de holocaust tot in de eeuwigheid kunnen doen wat hen goeddunkt. Iedereen die het niet met hen eens is wordt onmiddellijk beschuldigd van antisemitisme en dat is tot nog toe een uiterst effectieve aanpak gebleken; niemand wil van antisemitisme beschuldigd worden.


Ik heb van dat laatste geen last, niemand kan mij met recht en reden van antisemitisme beschuldigen en wie dat wel doet is ronduit kwaadaardig. Maar tegelijkertijd staat voor mij vast dat de joden in Israël niet meer tot het weldenkende deel van de mensheid behoren. Zij zijn momenteel druk doende zichzelf buitenspel te zetten.

Geen opmerkingen: