woensdag 1 november 2023

Wij zijn een land van watjes

 

Arib verhief wel eens haar stem en wel zodanig dat negen ambtenaren aangaven daar emotioneel onder geleden te hebben. Een paar ambtenaren doen (anoniem) huilie huilie en de reputatie van Arib ligt aan diggelen. Voor Kamervoorzitter Bergkamp is het duidelijk: "er is sprake geweest van een sociaal onveilige werkomgeving". Hemeltergend om te  moeten lezen dat een paar ambtenaren emotioneel hebben geleden onder een Kamervoorzitter die wel eens haar stem verhief. Voor mijn part had Arib het bij het verkeerde eind op zulke momenten, de vraag is of dat de keiharde konklusie van Bergkamp rechtvaardigt. In mijn ogen niet, verre van zelfs.

Als ik de publicaties in de media over het rapport van bureau Hoffmann lees, dan blijft er nauwelijks iets over van alle geruchten die het afgelopen jaar de ronde deden. Het is allemaal behoorlijk vaag en nietszeggend, het gaat eigenlijk nergens over. En het blijft steken dat anonieme brieven tot zulke gevolgen mogen leiden. Dat Arib spreekt van een 'politieke afrekening' door Bergkamp kan ik volledig invoelen. Sterker nog, ik denk dat ze gelijk heeft. De opstelling van Bergkamp in deze kwestie is een Kamervoorzitter onwaardig. Het is goed dat ze na de verkiezingen niet meer terugkeert. Vera Bergkamp is een schande!

En die jammerende ambtenaren? Vergeef me dat ik er zo schamper over doe. Zelfs ik als man ben in mijn werkomgeving wel eens geconfronteerd met stemverheffende meerderen. Soms over de grens van de beschaafdheid heen, ver heen zelfs. Maar de emotionele schade die ik aan zulke voorvallen ervoer had niet betrekking op de onbeschofte vlerk die zich ongepermitteerde taal permitteerde maar vooral op het feit dat ik op datzelfde moment niet in staat bleek met gepaste munt terug te betalen. Maar geen nood, aan de huilende ambtenaren in de Tweede Kamer wordt passende nazorg geboden. Wij zijn een land van watjes.

En o ja, voor ik het vergeet: "vijftien respondenten (van de in totaal 19 naar ik meen) vonden Arib een zeer bekwame Kamervoorzitter die 'op momenten attent en betrokken was'".

Geen opmerkingen: