zondag 12 november 2023

Omtzigt is geen democraat

 

Als ik het goed heb begrepen gaat Omtzigt de verkiezingen in zonder aan te geven wie namens NSC premier gaat worden. Dat hijzelf die functie niet ambieert lijkt mij terecht ik vermoed dat hij er psychisch noch fysiek geschikt voor is. Zijn argument is dat de macht meer bij het parlement moet komen te liggen en dat daarom de functie van premier minder relevant zal worden.

Wie dus namens NSC bereid is de rol van premier op zich te nemen, weet bij voorbaat dat hij of zij vooral een ceremoniële taak krijgt toebedeeld. Of dat gaat lukken moeten we maar afwachten. Maar hoe democratisch is het je electoraat in het ongewisse te laten over wie straks de primus inter paris is? Volgens de peilingen nu wordt NSC vermoedelijk de grootste partij en zal dus het voortouw mogen nemen in de formatiebesprekingen en bij succesvolle onderhandelingen ook de premier (moeten) leveren. Wie op NSC stemt, helpt straks iemand in het zadel die we nog niet op zijn of haar merites hebben kunnen beoordelen. Kennelijk vindt Omtzigt dat niet strijdig met de democratische beginselen.

Ik dus wel. En ik vraag me in gemoede af hoe dom het Nederlands electoraat is, kennelijk zo wanhopig dat het bereid is zijn lot te leggen in handen van iemand die het nog niet kent. Hoe dom en vooral hoe bizar wil je het hebben? Beste mensen, gebruik uw verstand en laat deze Omtzigt links liggen bij de komende verkiezingen. Vooralsnog is het veel geschreeuw en weinig wol.

Geen opmerkingen: