zaterdag 30 maart 2024

Wetgever: verbied het verbranden van boeken

 

Ooit is ergens het misverstand ontstaan dat het verbranden van een boek iets te maken zou hebben met de vrijheid van meningsuiting. Een jammerlijk misverstand. De meeste mensen begrijpen dat je een boek moet lezen. En als het je niet bevalt laat je het links liggen of geeft het aan iemand die er wel belangstelling voor heeft.

Wie een boek verbrandt omdat het hem of haar onwelgevallig is moet het volgende gedachten-experiment uitvoeren: stel je voor, je schrijft een (willekeurig) boek en het lukt je dat boek uitgegeven te krijgen. Wat zou je er van vinden als dat boek enkel gekocht wordt om in de fik gestoken te worden. Wie schendt hier dan wiens vrijheid van meningsuiting?


Voor eencelligen (zoals meneer Wagensveld) is zelfs deze simpele vraag moeilijk te beantwoorden. Maar span u een beetje in en komt tot een kloek besluit: spreek u uit. Ik roep de wetgever op het verbranden van een boek (welk boek dan ook) te verbieden en strafbaar te stellen bij wet. Immers, waar men boeken verbrandt, worden uiteindelijk ook mensen verbrand.

Geen opmerkingen: