zondag 30 juli 2017

Big Data ofwel het einde van de mensIn de NRC van dit weekend veel I(belangwekkende) informatie over de marktpositie van de Big Five en de risiko's van zoveel machtsconcentratie. The Big Five kent u allemaal: Amazon, Apple, Facebook, Google en Microsoft. U vindt een helder video van NRC journalist Wouter van Noort op de volgende link: De techrevolutie groeit helemaal scheef


Waar Internet aanvankelijk een wonder van democratie leek is er momenteel vooral sprake van ongekende monopolievorming en machtsconcentratie die met democratie niets meer van doen heeft. Het gaat om big data en algoritmes, het nieuwe goud, de nieuwe olie. Tim Berners Lee, de uitvinder van het interne, heeft eerder dit jaar in een open brief zijn zorgen geuit over de invloed van deze bedrijven op onze informatievoorziening. Hij schrijft daarin dat wij de controle over onze persoonlijke gegevens volledig zijn verloren, dat het te eenvoudig is om misinformatie op het web te verspreiden en dat politieke reclames om veel meer transparantie vragen. U kunt de volledige brief hier lezen: Three challenges for the web, according to its inventor

In de praktijk leveren deze bedrijven die steeds meer macht, rijkdom en politieke invloed verwerven nauwelijks werkgelegenheid op. En ze maken er een sport van zo weinig mogelijk belasting te betalen. Apple betaalt per miljoen euro winst 50 euro belasting, ofwel 0,0005 procent. Ik ben zelf maar een kleine ondernemer mag ik mag wel het volle percentage vennootschapsbelasting betalen!


Ook de diversiteit is in het geding omdat deze bedrijven hun onvoorstelbare kapitaal vooral gebruiken om concurrenten op te kopen. Daarnaast zijn deze bedrijven allesbehalve transparant. Hun algoritmes zijn immers geheim. Graag verwijs ik hier naar de boeken van Yuval Hoah Harari. Diens Homo Deus gaat uitgebreid in op juist die risico's van (de invloed van) algoritmes op ons leven. Ik kan u zijn boeken van harte aanbevelen. U vindt een samenvatting/boekbespreking van Homo Deus op de pagina Literatuur van www.ennonuy.com


Het gaat hier om hét thema van de nabije toekomst: neemt de mens haar evolutie in eigen hand of wordt ze voordien al opgeslokt door het dataïsme: de overtuiging dat organismen algoritmen zijn, dat intelligentie belangrijker is dan bewustzijn en dat niet-bewuste maar hyperintelligente algoritmen ons beter kennen dan wijzelf. Dit is geen tijd voor terroristen of struisvogels. We moeten vermetel zijn  en vooruit kijken. Niet eens zozeer voor onszelf maar voor onze kinderen en kleinkinderen.


11 opmerkingen:

John Wervenbos zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
John Wervenbos zei

Interessant. Weer een nieuwe loot aan de ismen-boom: dataïsme. Vincent Jansen bespreekt met het blog Dataïsme wordt de religie van de 21e eeuw (Geen Kwats, 30 maart 2017) Harari's boek Homo deus. De inhoud en strekking van die boekbespreking doet gedachten uitgaan naar vergezichten en en toekomstscenario's van de bekende futuroloog en uitvinder Ray Kurzweil. Het Google concern maakt gebruik van diensten van Kurzweil: Hybrid brain volgens Google futuroloog Ray Kurzweil in 2030 (XGN, Maarten Jacobi, 5 juni 2015).

John Wervenbos zei

Je hebt trouwens een mooie website Enno. Je recensie Yuval Noah Harari – Sapiens zal ik zeker gaan lezen.

enno nuy zei

Bedankt voor je compliment. Maar ik moet de website wel gaan restylen want hij is in Flash gemaakt en dat heeft zijn langste tijd nu wel gehad. Overigens een uitstekende bijlage bij de NRC van dit weekend, gewijd aan the frightful five.Ik hou niet van doemdenken maar het ongebreidelde kapitalisme maakt monopolistische giganten als Google en Facebook mogelijk en juist het feit dat zij strikt geheime algoritmen bezitten maakt dat we daar extra alert moeten zijn.

Anoniem zei

Het heeft natuurlijk niets mat het begrip kapitalisme te maken, maar met de wijze waarop de westerse constitutionele staatsvormen fungeren, en dat creëert ook uitwassen. Marxisten beweren al sinds hun ontstaan dat het kapitalisme de schuld van al het slechte is wat de mens overkomt. We hebben in de vorige eeuw de afschrikwekkende uitwassen van varianten van deze verderfelijke atheïstische ideologie gezien, geen proletarische heilstaat, maar atheïstische dictaturen die qua onmenselijk gedrag geen tweede in de geschiedenis van de mens heeft gekend.

Opmerkelijk is de sympathie vanuit het marxistische atheïstische gedachtegoed voor ongebreidelde massa immigratie vanuit vooral Afrika en de islamitische landen, en het ontstaan van een griezelige symbiose met laatstgenoemde religie of beter gezegd ideologie. Hun gemeenschappelijke vijand de Joden, immers voor Marxisten zijn de Joden het symbool van het kapitalisme, en voor de Islam zijn de Joden hun eigen maar wel morele evenbeeld waar ze maar niet aan kunnen wennen.
De atheïstische kenmerken hier enige malen genoemd zijn bepalend geweest door het ontbreken van enig moreel geweten,zo heeft de geschiedenis ons ook geleerd.

Anoniem zei

Dit is echt volslagen wartaal en het heeft geen enkele relatie met het onderwerp van deze post. U heeft er niets van begrepen.

Anoniem zei

Het kapitalisme deugt niet en de heer Nuy komt met enkele uitwassen die hij relateert aan het kapitalisme.
Dat is de simpele boodschap zoals de marxisten al sinds hun ontstaan alles wat zich als uitwas presenteert aan het verderfelijke kapitalisme te wijten.
Zeer oude wijn in tweede hands zakken.

enno nuy zei

U blijft wartaal uitslaan en wat het ook moge betekenen: het heeft niets met dit onderwerp van doen. U begrijpt het gewoon niet.

Anoniem zei

Feit is ook dat tekstuele aanpassingen niet het datumstempel veranderen

John Wervenbos zei

Wat mij betreft heeft het onderwerp naast een wereldbeschouwelijke ook een spirituele kant. In de slotalinea van mijn blog Foreshadowing (Cahier, 1 augustus 2017) heb ik je boekbespreking en blog onder de aandacht gebracht.

enno nuy zei

Dat is aardig van je, ik ga er weer kijken