dinsdag 11 juni 2019

Alt right in Nederland


In de Volkskrant verscheen een artikel over FvD-jongeren die kennelijk onder de inspirerende leiding van de rattenvanger himself bijeen zijn gekomen in Amsterdam.JFVD-voorzitter Frederik Jansen memoreert in zijn toespraak: ‘Natuurlijk zijn er mensen die het met ons oneens zijn’. ‘Mensen die ons fascisten noemen, nazi’s en héél erg fout. Dat zijn de stormtroepen van de gevestigde orde. Ze leren ons dat de Nederlander niet bestaat, dat onze geschiedenis slecht is, dat we een onaflosbare erfschuld dragen waarvoor onze wereld tot een einde moet komen. Via de angst voor sociale isolatie dwingen zij ons apathisch in te stemmen met onze eigen afschaffing.’

Tja, dat is de teneur bij heer Baudet. Maak van je politieke tegenstanders een karikatuur en het wordt steeds gemakkelijker je daartegen af te zetten. Wie herkent zich in het beeld dat Frederik Jansen schetst? Ja, Baudet zelf natuurlijk en zijn gretige aanhangers. Maar het is perverse flauwekul en aantoonbare kletsika. 


Ook was er nog een flirtcoach, Tom Gorny, uitgenodigd om een lezing te geven over daten (‘nee betekent niet altijd nee’) en die verdedigt Baudet's eerdere beweringen dat vrouwen ‘minder excelleren’. Volgens Gorny komt dat omdat mannen grotere uitschieters hebben bij hun IQ, zowel negatief als positief. ‘Keiharde feiten. Waarom winden de media zich daar zo over op?’
Een flirtcoach? Wie bedenkt zoiets? En die volstrekt denigrerende en aantoonbaar onjuiste beweringen aangaande het IQ van vrouwen! Hoe is het mogelijk dat mensen daar in trappen. Er waren ook een paar vrouwen aanwezig, hoe voelden zij zich toen deze smerigheid over hen werd uitgestort?

Jansen: ‘Wij moeten een antwoord bieden op clown world die geleidelijk alle facetten van ons leven beheerst. Wij gaan onze beschaving redden van de dreigende ondergang. Want wat hard lijkt voor sommigen, is noodzakelijk voor ons allemaal. We hebben doorzettingskracht nodig, discipline, overwinningsdrang, ja, zelfs overheersingsdrang'. 

Enfin, lees het artikel zelf maar en vraag u dan af of u hier daadwerkelijk bij zou willen horen.

Geen opmerkingen: