donderdag 20 juni 2019

Bewijs in tijden van fake news


In wederom een uitstekend artikel (NRC 18 juni 2019) van Ko Colijn - de man behoeft toch geen nadere introductie? - schotelt hij ons tien punten van twijfel voor inzake de vermeende schuld van Iran aan de jongste aanslagen op olietankers. In de eerste plaats herinneren we ons natuurlijk tal van voorbeelden van uitlokking en desinformatie. Het meest vers in het geheugen ligt de blamerende voorstelling die Colin Powell gaf in de Veiligheidsraad inzake de chemische wapens van Saddam Hussein. Daarnaast is het zo dat de Amerikaanse regering zonder toestemming van het Congres waar ook ter wereld een oorlog kan beginnen op grond van de Authorization to Use Military Force (AUMF) uit 2001.

Er is een korrelige video waarin sprake is van kleefmijnen maar er zijn getuigen die verklaarden dat het schip werd aangevallen door een vliegend object. De eigenaar van een van de tankers gelooft niet dat het gaat om een aan de romp bevestigde bom. In de vierde plaats zou het niet om het Iraans leger gaan maar om de Revolutionaire Garde (die inmiddels op de internationale terroristenlijst is geplaatst) Dan is er het punt van het ontbrekend bewijs.Vervolgens hebben de Amerikanen het over een bredere Iraanse dreiging maar de Britse plaatsvervangend bevelhebber van de anti-ISIS-missie stelt onomwonden dat er geen sprake is een verhoogde dreiging van door Iran gesteunde machten in Irak of Syrië.


De Amerikaanse havik John Bolton zou bewijs in de Veiligheidsraad presenteren maar tot de dag van vandaag is hem dat niet gelukt. Dan is er die korrelige video waarop niet te zien is wanneer die gemaakt is, kortom, onafhankelijk bewijs ontbreekt. Op de negende plaats is er de redenatie dat Iran wel de dader moet zijn omdat het het enige land is dat over zulk soort mijnen zou beschikken. Maar dat laatste is niet juist. Ook de Houthi's in Jemen bleken zulke mijnen te hebben. En het laatste argument waar je je twijfels bij kunt plaatsen stelt dat Iran zou proberen de internationale oliemarkt te verlammen.


Intussen hebben de Saudi's zich gehaast om in navolging van de Amerikanen Iran te beschuldigen van de aanslagen. Tja, dan bevind je je pas in goed gezelschap! Geen misverstand over het verwerpelijke Iraanse regime maar dat vindt zijn gelijke in buurland Saudi Arabië. Wij in het westen hebben ons hopeloos gecorrumpeerd door dat laatste land als bondgenoot te blijven beschouwen, terwijl het werkelijk het meest verderfelijke regime op aarde is.


Laten we als de sodemieter al die olie opmaken, dan kunnen deze twee bandietenstaten terugkeren naar de status van kamelenhoeders. Dan is tevens de angel uit het internationale terrorisme, zoals wij dat heden ten dage kennen, getrokken. Ongetwijfeld komen er dan tal van andere bedreigingen op ons af, we blijven per slot van rekening ploeteraars die nergens van leren.

Geen opmerkingen: