donderdag 6 juni 2019

Dit kan niet waar zijn


Luidde de titel van een opzienbarend boekje van Joris Luyendijk. We weten inmiddels dat de vraag stellen, hem beantwoorden is. En er komt geen einde aan. DNB waarschuwt dat er sprake is van een acuut risico op een scherpe marktcorrectie. En waardoor wordt dat risico veroorzaakt? Opnieuw door financiële wanproducten zoals risicovolle hypotheek- en bedrijfsleningen. Deze risicovolle producten worden door de bankinstellingen gebundeld en doorverkocht, waarmee ze het hele financiële stelsel infecteren.


Wij Nederlanders zijn koplopers in het maken van schulden. Onze totale schuldenlast is exact gelijk aan het bbp! Bij onze oosterburen is die schuld slechts 50 procent van het bbp! En bij die rare Italianen nog minder. Onvoorstelbaar eigenlijk en we lopen allemaal met oogkleppen op. Als de marktcorrectie komt - en niemand kan voorspellen wanneer dat precies staat te gebeuren - dan zijn het vooral de pensioenverzekeraars  die de grootste risico's lopen, juist omdat zij vooral in het buitenland beleggen en vooral in risicovolle producten. Zij doen dat om sneller te groeien om daarmee hun dekkingsgraad te verhogen, die stelselmatig wordt uitgehold door de lage rente.


Is dat begrijpelijk en verstandig? Nee natuurlijk, zij spelen met uw en mijn geld en dat is een nare gedachte. Wij zijn gebaat bij een pensioenakkoord. Laat dat nu juist in deze dagen op tafel liggen, klaar om geaccepteerd te worden. Ik mag toch hopen dat de leden van het FNV zich realiseren dat de solidariteitsgedachte van hen verlangt dat ze dit pensioenakkoord accepteren. Maar stel dat die leden het akkoord verwerpen, wat gaat de FNV dan doen? Bij een geringe meerderheid van stemmen kan men de uitslag nog naast zich neerleggen, het is immers een raadgevend referendum. Maar wat gebeurt er als 60 procent van de FNV-leden het akkoord afwijst? Dat zou een historische blunder zijn en dat zou dan ook de doodsteek voor de vakbonden in ons land zijn, denk ik toch.


De leiding van het FNV zou wat mij betreft wel wat sturender en enthousiasmerender op mogen treden. En haar leden voor moeten houden dat het onmaatschappelijk zou zijn om dit akkoord nu af te wijzen. Vooral de eis om de pensioengerechtigde leeftijd te bevriezen op 65 is volstrekt belachelijk. Een kind snapt nog dat de samenleving, die steeds ouder wordt, zich dat helemaal niet kan permitteren! Ook Groen Links en de PvdA zouden zich wel wat sterker in dit debat mogen mengen. Het is hun achterban die doorgaans lid is van de FNV. De SP heeft zichzelf allang van de onderhandelingstafel gemanoeuvreerd, de zoveelste historische blunder van deze partij.


Wat betekent de wet van Murphy in dit geval? De FNV-leden wijzen het pensioenakkoord af en de dag erna breekt de door de DNB voorspelde financiële crisis uit. Is dit doemdenken? Een beetje wel natuurlijk. Laten we er nu maar gewoon van uit gaan dat de FNV-leden verstandige mensen zijn die zich bewust zijn van het enorme belang van hun stem in deze kwestie. Dat pensioenakkoord moet er komen, dat is goed voor ons allemaal, zeker voor onze kinderen en kleinkinderen.


Geen opmerkingen: