dinsdag 1 oktober 2019

Hebben de boeren gelijk?


De Nederlandse boeren gingen vandaag massaal de weg op om te protesteren tegen de beeldvorming over de boer bij het publiek. Natuurlijk hebben 'dé politiek' en 'dé media' het gedaan maar dat is onzin. We zouden eens op moeten houden met alles te framen om vervolgens de werkelijkheid alleen nog maar binnen dat frame te beschouwen. Dat is nutteloos en biedt ons alles behalve een perspectief op betere tijden.


Laat ik heel duidelijk zijn: natuurlijk zijn boeren niet dé schuld van het klimaatprobleem. Boeren produceren ons voedsel en alleen al daarom zijn ze onontbeerlijk en verdienen ze respect. Bijna nergens is de regeldruk zo hoog als in de boerensector en dat maakt het ondernemen in die branche wel heel erg moeilijk. Daar kunnen de boeren niets aan doen.


Maar tegelijkertijd moeten we erkennen dat die regeldruk er niet voor niets is. Onze voedselproductie richt nu eenmaal enorm veel schade aan aan de natuur en aan onze ecosystemen. Niet alleen veeteelt maar ook monoculturen leiden tot uiterst ongewenste neveneffecten die zich uit laten drukken in broeikasgassen en stikstofdepositie. Alleen klimaatontkenners ontkennen dit allemaal mar ik wil heel ver van die discussie blijven. Wie de urgentie van een modern klimaatbeleid niet ziet, sluit doelbewust de ogen voor een kennelijk ongewenste werkelijkheid.


Een van de grootste motoren achter het internationale boerenbeleid is de ongekende stroom aan subsidies waarmee de verkeerde incentives worden afgegeven. Internationale afstemming ten behoeve van een voedselproductie voor de wereldbevolking is onontbeerlijk maar subsidies zijn wel het minst wenselijke instrument. En laten we vooral niet vergeten dat wij het zelf zijn die dit alles veroorzaken. Ons consumptiepatroon dat we maar niet op willen geven. Iedere burger heeft daar een eigen verantwoordelijkheid. Als wij geen vlees meer willen, zullen de supermarkten het niet meer leveren en zullen de boeren het niet meer produceren. Maar wij zijn hardleerse individuen en we laten ons graag bedotten door politici die voor onze deelbelangen op zeggen te komen.

Dus nee, de boeren zijn niet schuldig. Maar evenzo zeg ik nee tegen verdere steunmaatregelen voor boeren. We zullen de veestapels terug moeten dringen, we moeten stoppen met monoculturen, we moeten ophouden met het internationale gesleep met levende en dode dieren, er moet een einde komen aan subsidiestromen voor voedselproducten waar de aarde niet meer tegen kan. Verantwoordelijke politici houden dat verhaal tegenover hun electoraat én tegenover de boeren.

Geen opmerkingen: