donderdag 28 juli 2022

Wanneer wordt er nu eens opgetreden tegen de boeren???

 

Het wangedrag van de boeren gaat alle perken te buiten. Huishoudelijk afval, bouwpuin, vervuilde grond en ja, zelfs asbesthoudend afval wordt op de openbare weg gestort. Er worden overal branden gesticht. Hele landstreken hangen vol met de omgekeerde driekleur. De boeren zeggen dat zij niet achter deze acties zitten maar ze doen ook niets om ze te voorkomen. Waar is de politie in al deze gevallen? Waarom wordt überhaupt toegestaan dat boeren met tractoren zonder kenteken (is verboden) de weg op gaan? Waarom wordt niet ingegrepen bij het storten van afval, asbest nota bene? Hoe kan het toch dat bedrijven die worden aangetrokken om de rotzooi van de boeren op te ruimen worden bedreigd en geïntimideerd? Zonder dat daartegen wordt opgetreden? Hoe is het mogelijk dat een burgemeester die de omgekeerde vlaggen wil laten verwijderen (er is immers een vlaginstructie en bovendien leiden al die vlaggen tot potentieel gevaarlijke situaties) wordt geïntimideerd en bedreigd? Waarom nemen de boeren niet ondubbelzinnig afstand van deze acties? Waarom veroordelen de boeren de intimidatie en het geweld niet? En waar zijn de  boeren die zich helemaal niet vertegenwoordigd voelen door deze terroristen. Tot zwijgen gebracht en weg geïntimideerd? Waarom wordt Mark van den Oever, die terroristenleider met een messiascomplex, niet gearresteerd en voor het gerecht gebracht?

Kortom,waar is onze regering? Wie slaat hier een keer met de vuist op tafel? Nu laten we alleen maar zien dat geweld loont. Waarom is ons land zo'n afschuwelijk en naar land geworden waarin mensen bereid zijn intimidaties, bedreigingen en geweld toe te passen om hun zin te krijgen, om de democratie om zeep te helpen, om de dictatuur van de desinformatie te vestigen?! Ik zeg u, we staan pas aan het begin en het zal allemaal nog veel erger worden. Regering: treedt op. Rutte: je moest zo nodig meer dan 12 jaar aanblijven, laat zien dat je die positie waard bent.

Geen opmerkingen: