zaterdag 25 maart 2023

De nieuwe preutsheid grijpt om zich heen

 

In Florida is een schoolhoofd ontslagen (of je gaat zelf of wij gooien je eruit, zei het schoolbestuur) nadat ouders hadden geklaagd over het feit dat de kinderen van de zesde klas een les hadden gekregen over de Renaissance waarbij de lerares het had bestaan een foto van de David van Michelangelo te laten zien. De ouders beklaagden zich dat hun kinderen op school werden geconfronteerd met pornografie. Het schoolbestuur gaf de ouders gelijk. 

Je eerste gedachte is dan dat die Amerikanen gek zijn geworden en inderdaad, sinds de waterscheiding in 2016 weten we dat tenminste de helft van de Amerikaanse bevolking over slechts een hersencel beschikt en op en of andere manier alle verworvenheden van homo sapiens ergens onderweg is kwijtgeraakt. Maar vergis je niet, ook bij ons horen we steeds meer van dit soort geluiden. Denk maar aan rechtsradikale wappies zoals Wierd Duk van de Telegraaf en Baudet van FvD. Ook deze heren grossieren in ronkende teksten over seksuele voorlichting en lhbti-etc.

Ikzelf ben geboren in 1950 en heb die verstikkende jaren van spruitjeslucht, bekrompenheid en verzuiling van heel nabij meegemaakt. We hebben ons vrijgemaakt en de preutsheid afgelegd. Soms werden daarbij grenzen overschreden maar door de bank genomen was iedereen daar toch wel blij mee. Er ontstond ruimte voor het feminisme en de dingen werden bij hun naam genoemd. En we hebben  nog steeds een lange weg te gaan. Maar zie, de lhbti-etc beweging heeft een onverwachte ontwikkeling in gang gezet. Mensen blijken bang te zijn voor afwijkende rolpatronen en in het kielzog daarvan worden nu langzaam maar zeker seksuele vrijheden teruggedraaid, de vrijpostigheid moet in alle toonaarden bestreden worden, het seksuele leven dient uit de openbaarheid verdreven te worden opdat fatsoensrakkers als Wierd Duk achter hun eigen voordeur hun eigen universum kunnen bestieren. Bent u hier blij mee?

Geen opmerkingen: