woensdag 3 april 2019

Mazelen, wat gaan we er aan doen?


De wereldgezondheidsorganisatie WHO berekende dat het aantal besmettingen met mazelen wereldwijd met 30% is gestegen en dat terwijl de ziekte nagenoeg verdreven leek. Ik schrijf er vaker over in deze kolommen en doe dat nu nog maar een keer, na de jongste uitbraak van mazelen in ons eigen land. Hoeveel doden moeten er vallen, voordat de goegemeente zich realiseert dat vaccineren misschien toch verstandiger is? Welke ouder durft het aan zijn of haar kinderen op te offeren aan hun eigen onwetendheid en stompzinnigheid?


Daarom verwijs is hier nog maar eens naar het uitstekende artikel in de Volkskrant over horrorverhalen over vaccineren. Lieve mensen, gebruik toch uw gezond verstand en laat u de kop niet gek maken door onverantwoordelijke volwassenen zoals Door Frankema.En ik herhaal nog maar eens dat niet ingeënte kinderen van scholen en crèches geweerd moeten worden.


Het probleem met een besmettelijke ziekte is dat niemand er iets aan kan doen, behalve de burger zelf. En juist die laat het afweten, in steeds grotere getale. Alleen maar omdat een mening zwaarder weegt dan een wetenschappelijk feit. Nog maar een keer voor wie het nog niet wist: een vaccinatiegraad van tenminste 95 % is nodig voor groepsimmuniteit.

Geen opmerkingen: