woensdag 4 mei 2022

De VS hebben de beschaving definitief achter zich gelaten

 

Sinds 1973 bestaat er in de VS een federaal recht op abortus, vastgelegd in het zogeheten 'roe vs wade arrest'.  Trump is er tijdens zijn rampzalige presidentschap in geslaagd drie conservatieve rechters te benoemen n the Supreme Court (SCOTUS). U weet dat die rechters voor de rest van hun leven lid zijn van die hoogste gerechtelijke instantie in de VS.  Momenteel bestaat SCOTUS uit vijf conservatieve rechters, drie liberale rechters en een voorzitter van het college.


SCOTUS gaat het roe vs wade arrest nu definitief naar de prullenmand verwijzen waardoor het federale recht op abortus komt te vervallen. De staten zijn zelf voor hun abortusbeleid verantwoordelijk. Dat zal betekenen dat in een groot aantal Amerikaanse staten abortus verboden zal gaan worden. De definitieve overwinning voor Trump, de Pro-Life-beweging, de evangelicals en al die andere idioten die niets moeten hebben van feministen of vrouwenrechten. De VS zetten een serieuze stap terug in de geschiedenis. De democraten vragen zich nu vertwijfeld af waarom ze nooit overwogen hebben om abortus serieus in Amerikaanse wetgeving te verankeren. Nu is het te laat.

Geen opmerkingen: