maandag 12 september 2022

Hoorn en de Hondsbosse Zeewering

 We bezochten Hoorn omdat er een beeldenroute langs de Westerdijk is uitgezet. Maar de waterkering die aan de voet van de Westerdijk ligt werd over de gehele lengte verbeterd, een grote bouwput derhalve. De beelden die we zagen maakten overigens geen overdonderende indruk en dus richtten we ons op het stadje zelf en het standbeeld van een van de grootste misdadigers uit de Gouden Eeuw: J.P. Coen, u weet wel, de snoodaard die zowat de complete bevolking van de Banda-eilanden uitroeide. Ondanks dat is Hoorn een leuk stadje, goed geconserveerd. Leuk om een halve dag rond te wandelen.Daarna bezochten we de Hondsbosse Zeewering die ik uitsluitend ken van de blinde topografische kaart op de lagere school. Het is een prachtig gebied en de zeewering bestaat hier uit twee brede gelen die parallel aan de kust lopen waarvan de tweede geul verstevigd is met beton en steen. Ze fungeren zo te zien vooral als eerste overloop voor een al te gretig aandringende watermassa.


Geen opmerkingen: