maandag 14 november 2022

Donatella Di Cesare is politiek warhoofd

 

Officieel is ze politiek filosoof . Ze stoort zich eraan dat Europa geen leidende rol heeft  genomen in een diplomatiek optreden tussen beide vechtende partijen. Di Cesare gaat er simpelweg aan voorbij dat Oekraïne niet in een conflict met het Rusland van Poetin verkeerde maar brutaalweg werd binnengevallen. Op volstrekt irrationele, gestoorde en historisch onjuiste aantijgingen. 

Zij is verklaard en fel tegenstandster van wapenleveranties aan Oekraïne maar ook verzet zij zich tegen de wereldwijde sancties tegen Rusland. Di Cesare verklaart haar weerzin tegen wapenleveranties uit haar pacifisme. Maar als dat pacifisme ertoe leidt dat een oorlogsmisdadiger als Poetin gewoon een buurland kan binnenvallen en onder de voet lopen? Overal waar de Russen komen wordt de complete infrastructuur vernietigd, hele dorpen, hele steden worden van de aardbodem geveegd. Wat is dat voor pacifisme?

Europa kan zich niet als medestrijder op het strijdtoneel werpen, dat zou regelrecht tot een nucleaire ramp leiden. Het is mede dankzij de wereldwijde wapenleveranties dat de Russen konden worden gestopt en deels zelfs verdreven. Denkt u, denkt Di Cesare dat diplomatie Oekraïne zou hebben geholpen? Als haar wordt gevraagd of Oekraïne zich dan maar gewoon had moeten overgeven antwoordt zij: "Ik kan er echt met mijn hoofd niet bij dat mensen elkaar met wapens te lijf gaan voor een lap grond". En als haar gevraagd wordt wat de Oekraïners dan hadden moeten doen, zegt ze: "U vraagt naar praktische oplossingen. Maar ik zet geen beleidslijnen uit, ik ben een filosoof".

Di Cesare is een politiek warhoofd dat de rode loper uitrolt voor Poetin en Lavrov. Onder het mom van pacifisme.

Geen opmerkingen: