woensdag 9 november 2022

Scientist Rebellion en de opkomst van de onverdraagzame Nederlander

 

Gelukkig is er een groeiende groep wetenschappers die het niet kan verdragen dat hun bevindingen het afleggen tegen onderbuikgevoelens van hun kritikasters en de zogenaamde vox populi die bij steeds meer populistische politici te horen is. In een artikel in de Volkskrant wordt aangestipt wat de mogelijke risico's zijn van wetenschappers die de straat opgaan om door middel van demonstraties hun wetenschappelijke bevindingen extra lading mee te geven. Wanneer een wetenschapper te nadrukkelijk ideologisch actief is, kan dat het draagvlak voor zijn bevindingen juist doen afnemen. Het publiek gaat twijfelen aan de onafhankelijkheid van de wetenschapper. Op zo'n moment heeft publieke actie duidelijk een averechts effect.


Tegelijkertijd worden wetenschappers steeds vaker bedreigd. Niet omdat ze de straat opgaan maar omdat ze de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar buiten brengen die de goegemeente onwelgevallig is. Dat heeft ertoe geleid dat er door de minister van Onderwijs, cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf een meldpunt Wetenschapveilig, analoog aan het meldpunt Persveilig is opgericht. Het is natuurlijk bizar dat we zulke meldpunten nodig hebben. Maar nog veel ernstiger is het dat er Nederlanders rondlopen die kennelijk menen dat ze een medeburger mogen bedreigen en intimideren omdat die iets verklaart wat hen niet aanstaat. Wat mij betreft moeten zulke eencelligen hard gestraft worden, als zulk volk vrij rondloopt in onze samenleving kan niemand zich meer veilig voelen.


Geen opmerkingen: