donderdag 24 november 2022

Wij kunnen ons geen boeren meer permitteren! Zij richten te veel schade aan

 

Veen dat uitdroogt stoot methaan en lachgas uit. En woningen die op staal zijn gebouwd zakken met het dalen van de grondwaterspiegel. En waarom hielden we het grondwaterpeil dan zo laag? Omdat de boeren dat wensten. Zo simpel is het. Dat moet nu stoppen, zegt de regering eindelijk. En dat is terecht. We zullen gaan zien of de boeren,die een ruime stem in de waterschappen hebben, dat nog gaan frustreren. In Noord- en Zuid-Holland, Friesland en de kop van Overijssel.

De ideale waterstand is 20 tot 30 cm onder het maaiveld maar gemiddeld staat het grondwaterpeil nu op 50 cm onder maaiveld en in Friesland zelfs 80 cm! In de Volkskrant lezen we: "Een te lage grondwaterstand is niet alleen in veenweidegebieden, maar in vrijwel heel Nederland een probleem. Op hoge zandgronden wordt regenwater slecht vastgehouden door de bodem. Daar strijden boeren, drinkwaterbedrijven en bossen in steeds vaker voorkomende droge, hete zomers om schaars grondwater. In kustgebieden leidt het lage waterpeil tot verzilting van de bodem, omdat zout zeewater bij gebrek aan ‘tegendruk’ steeds verder het land binnendringt".

Op vrijwel alle terreinen krijgen wij in ons land de rekening gepresenteerd van de intensieve landbouw en veeteelt door ons boeren. Zij spelen mooi weer met hun fantastische producten die voor het overgrote deel naar het buitenland verdwijnen, de winst gaat naar de boeren maar wij gewone Nederlanders betalen de schade die de boeren aanrichten! 

Geen opmerkingen: