donderdag 20 december 2018

Opstappen milieubeweging is volkomen terecht


De milieubeweging is opgestapt uit het klimaatoverleg. De reden is simpel: het bedrijfsleven wenst niet mee te betalen aan de kosten van de uitstoot CO2. Natuurlijk zwaait het kabinet weer met de waarschuwing dat een CO2-heffing slecht is voor de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. Maar bijvoorbeeld DNB heeft berekend dat dat allemaal reuze meevalt. Een CO2-heffing van vijf tientjes per ton CO2 zou het bedrijfsleven niet of nauwelijks raken en zou er zeker niet toe leiden dat bedrijven hun productie naar het buitenland zouden verplaatsen. Dat laatste zou overigens bij wet verboden moeten worden.


Deze houding van zowel bedrijfsleven (VNO-NCW) als het kabinet is ronduit schandalig. Op deze wijze worden de lasten uitsluitend bij de burger neergelegd en dat is volstrekt onverteerbaar. Het is schokkend om te moeten toezien hoe wij het klimaat met elkaar verpesten en dat de grootste vervuilers er niet aan wensen mee te betalen om de rotzooi die wij maken op te ruimen.


Het is helder dat dit kabinet Rutte III er uitsluitend voor de werkgevers is. Het niet opleggen van een CO2-heffing aan het bedrijfsleven is net zo schandalig als het doordrukken van de afschaffing van de dividendbelasting. Als ik D'66 was zou ik mijn medewerking aan dit werkgeverskabinet onmiddellijk opzeggen!

Geen opmerkingen: