zondag 9 december 2018

Over hebzucht en de korte termijn


Een uitstekend interview in de Volkskrant van vandaag met Deborah Hargreaves, die als directeur van het High Pay Centre gespecialiseerd is in topsalarissen en daar een verhelderend boek over schreef onder de titel Are Chief Executives Overpaid?


In dit boek prikt zij de mythe van naar het buitenland vluchtende CEO's genadeloos door.Terwijl de omzet en winst van de 350 grootste Britse bedrijven tussen 2000 en 2013 met respectievelijk 140 en 195 procent stegen, dijden de salarissen van hun bestuurders met 350 procent uit. En waar ceo’s 20 jaar geleden nog 48 keer meer verdienden dan de gemiddelde werknemer, was dit in 2016 129 keer meer, zo rekent Hargreaves ons voor.

Maar uit onderzoek is gebleken dat topbestuurders niet of nauwelijks naar het buitenland vertrekken omdat ze daar meer zouden kunnen verdienen. Hargreaves hekelt de onzinnige gewoonte om bestuurder deels in opties of aandelen uit te betalen. Betaal hen maar een gewoon salaris en als ze daar zelf aandelen van willen kopen, dan is dat prima. Uitbetalen in aandelen dwingt de CEO tot een korte horizon en een van de meest voor de hand liggende maatregelen om shareholder's value te kweken is snijden in de kosten van een organisatie, oftewel het gewone personeel ontslaan.

Hargresaves adviseert gewone werknemers op te nemen in de salariscommissies voor het topbestuur. Overtuig de organisatie er maar van dat jij zelf 5 procent loonsverhoging (bleef het maar beperkt tot zo'n bescheiden percentage!) terwijl de werkvloer op niet meer dan 2 procent hoeft te rekenen.

Geen opmerkingen: